sv Swedish

Gymnasial vuxenutbildning

Saknar du betyg från gymnasiet? Då kan du läsa in dina gymnasiebetyg hos oss. Med ett komplett betyg ökar dina chanser att få jobb. Du kan även bli behörig för högskola och universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Texten uppdaterad 2023-04-06

Gymnasial vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri, men du betalar själv din kurslitteratur. Du kan läsa på hel- eller deltid, följa schemalagd undervisning eller läsa på distans. Det går att kombinera ämnen på grundskolenivå med kurser på gymnasienivå.

Kurser

Du kan välja kurser inom

 • Affärsutveckling och ledarskap
 • Barn och fritid
 • Butik, administration och personal
 • Data, IT och teknik
 • Ekonomi och juridik
 • Gymnasie-/komvuxarbete
 • Hotell och turism
 • Humaniora och samhällsvetenskap
 • Inköp och logistik
 • Marknadsföring och försäljning
 • Matematik och naturvetenskap
 • Media och kommunikation
 • Språk
 • Vård och omsorg

Fem kursstarter

Vi har fem kursstarter per år. Du hittar vilka kurser som är sökbara på ansökningswebben. Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du vill läsa någon annan kurs som saknas i vårt utbud.

Distansstudier

Vi erbjuder fristående kurser på distans med Hermods eller Campus Alingsås som utbildningsanordnare. Anordnare bestäms utifrån antal sökande och framgår i ditt antagningsbesked.

Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben. Obligatoriska moment under dagtid kan förekomma i kurser.

I kurserna får du en studieguide som fungerar tillsammans med litteraturen för att du ska veta vad du behöver lära dig och vad du ska läsa.

Ansökningsdatum

Kursstart 2023-08-14ansökningsperiod 2023-04-10 — 2023-05-26
sista kompletteringsdag 5 juni 2023
kursbesked kommer senast 22 juni 2023
Kursstart 2023-06-05ansökningsperiod 2023-03-06 — 2023-04-21
sista kompletteringsdag 27 april 2023
kursbesked kommer senast 19 maj 2023
Kursstart 2023-03-27ansökningsperiod 2023-01-09 — 2023-02-24
sista kompletteringsdag 1 mars 2023
kursbesked kommer senast 13 mars 2023
Kursstart 2023-01-16ansökningsperiod 2022-09-19 — 2022-11-18
sista kompletteringsdag 24 november 2022
kursbesked kommer senast 22 december 2022
Kursstart 2022-10-17ansökningsperiod 2022-08-08 — 2022-09-09
sista kompletteringsdag 14 september 2022
kursbesked kommer senast 5 oktober 2022

Betygsprövning

Du som vill ha betyg från Campus Alingsås och har förvärvat kunskaperna på annat sätt, eller på egen hand vill läsa in kursen, kan ansöka om att få göra en prövning.

Vi erbjuder prövning i samtliga kurser i kursutbudet mot en kostnad av 500 kr per kurs.

Studiefinansiering

Våra utbildningar är berättigade för ansökan om studiemedel. Ansökan görs via CSN´s hemsida.

  1. Vid behov ta kontakt med studie- och yrkesvägledare eller sök information via vår webbplats.
  2. När du vet vad du vill söka, ansöker du på ansökningswebben. Där väljer du kurser, studieform, och önskat startdatum.
  3. När din ansökan är komplett behandlas din ansökan.
  4. Du får ett antagningsbesked via mailen när du blir antagen. Där ser du dina kurser och tider för studier.
  5. Önskar du bidrag/lån under dina studier, ansöker du nu själv om studiemedel hos CSN (www.csn.se)
  6. I ditt antagningsbesked kallas du vid kursstart till en introduktionsdag på Campus Alingsås. Här får du viktig information och genomgång hur studierna genomförs med hjälp av våra digitala resurser.
  7. Cirka en vecka innan kursstart får du ett sms med inloggning till webbplatsen ”Arena för lärande” som är ingången till dina kurser.
  8. Skicka in studieförsäkran till CSN.
  9. Nu är du igång och studerar!
 • Om du tycker det är svårt att läsa, skriva eller räkna kan du få stöd av en speciallärare som hjälper dig att planera dina studier. Om du har en funktionsnedsättning kan du också få stöd för att din studietid ska bli bra.

 • Nationella prov görs på plats i Alingsås och ingår i kurserna

  • Svenska 1 och 3
  • Svenska som andraspråk 1 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1, 2, 3 och 4
 • Nivåtesten är till för dig som:

  • ska studera på komvux
  • är folkbokförd i Alingsås kommun
  • inte har ett aktuellt betyg eller läser kursen nu
  • är osäker på din nivå

  Sök den kurs du tror att du ska läsa, är du inte behörig till den, kommer du kallas till ett databaserat nivåtest för att se startnivå. Detta gäller kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås