Gymnasial vuxenutbildning

Saknar du betyg från gymnasiet? Då kan du läsa in dina gymnasiebetyg hos oss. Med ett komplett betyg ökar dina chanser att få jobb. Du kan även bli behörig för högskola och universitet eller annan eftergymnasial utbildning.

Texten uppdaterad 2024-03-01

Gymnasial vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri, men du betalar själv din kurslitteratur. Du kan läsa på hel- eller deltid, följa schemalagd undervisning eller läsa på distans. Vilken studieform som erbjuds i kurserna framgår på ansökningswebben. Det går att kombinera ämnen på grundskolenivå med kurser på gymnasienivå.

Kurser

Du kan välja kurser inom:

Affärsutveckling och ledarskap
Barn och fritid
Butik, administration och personal
Data, IT och teknik
Ekonomi och juridik
Handel och administration
Hotell och turism
Humaniora och samhällsvetenskap
Inköp och logistik
Komvuxarbete
Marknadsföring och försäljning
Matematik och naturvetenskap
Media och kommunikation
Språk
Vård och omsorg

Fem kursstarter

Vi har fem kursstarter per år. Du hittar vilka kurser som är sökbara på ansökningswebben. Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du vill läsa någon annan kurs som saknas i vårt utbud.

Studieform – dagkurs/på plats

Vi erbjuder kurser på plats där du följer schemalagd undervisning. På plats är det mest klassiska sättet att läsa en kurs på. Du får träffa din lärare flera gånger i veckan och kommer få lärarledd undervisning. Upplägget är uppstyrt och passar extra bra för dig som behöver tydlig struktur och stöd för att lyckas med kursen.

Studieform – distans

Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Distans passar dig som inte kan närvara på lektioner eller prov utan vill sköta allt som är möjligt på distans. Distansstudier kräver väldigt stort eget ansvar, god studieteknik och egen motivation. Du bör även vara bekväm med att arbeta digitalt då kommunikationen med din lärare sker i plattformen.

Obligatoriska moment under dagtid kan förekomma i kurser.

Vi erbjuder fristående kurser på distans med Hermods eller Campus Alingsås som utbildningsanordnare. Anordnare bestäms utifrån antal sökande och framgår i ditt antagningsbesked.

Studietakt

Heltid

När du studerar på heltid kan du räkna med att lägga ungefär 40 timmar per vecka.

Deltid

Deltid är 75, 50 och 25 procent. Studier på deltid har ett lägre tempo och är ett val som du kan kombinera med jobb. Din studieplan sträcker sig över en längre tid.

Studietakten påverkar ditt studiemedel

Du väljer hur många kurser du vill läsa samtidigt, och om du vill läsa heltid eller deltid. Din studietakt har betydelse för hur mycket studiemedel du kan få.

100 % = 20 poäng/vecka
75 % = 15 poäng/vecka
50 % = 10 poäng/vecka
25 % = 5 poäng/vecka (ej rätt till studiemedel)

Läs mer om söker studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN) och hur du beräknar din studietakt

Ansökningsdatum

Kursstart 2024-06-03ansökningsperiod 2024-03-11 — 2024-04-19
sista kompletteringsdag 25 april 2024
kursbesked kommer senast 17 maj 2024
Kursstart 2024-03-25ansökningsperiod 2024-01-08 — 2024-02-23
sista kompletteringsdag 29 februari 2024
kursbesked kommer senast 11 mars 2024
Kursstart 2024-01-15ansökningsperiod 2023-09-11 — 2023-11-17
sista kompletteringsdag 23 november 2023
kursbesked kommer senast 22 december 2023
Kursstart 2023-10-16ansökningsperiod 2023-08-07 — 2023-09-08
sista kompletteringsdag 13 september 2023
kursbesked kommer senast 29 september 2023
Kursstart 2023-08-14ansökningsperiod 2023-04-10 — 2023-05-26
sista kompletteringsdag 5 juni 2023
kursbesked kommer senast 22 juni 2023

Betygsprövning

Du som vill ha betyg från Campus Alingsås och har förvärvat kunskaperna på annat sätt, eller på egen hand vill läsa in kursen, kan ansöka om att få göra en prövning.

Vi erbjuder prövning i samtliga kurser i kursutbudet mot en kostnad av 500 kr per kurs.

Studiefinansiering

Våra utbildningar är berättigade för ansökan om studiemedel. Ansökan görs via CSN´s hemsida.

  1. Vid behov ta kontakt med studie- och yrkesvägledare eller sök information via vår webbplats.
  2. När du vet vad du vill söka, ansöker du på ansökningswebben. Där väljer du kurser, studieform, och önskat startdatum.
  3. När din ansökan är komplett behandlas din ansökan.
  4. Du får ett antagningsbesked via mailen när du blir antagen. Där ser du dina kurser och tider för studier.
  5. Önskar du bidrag/lån under dina studier, ansöker du nu själv om studiemedel hos CSN (www.csn.se)
  6. I ditt antagningsbesked kallas du vid kursstart till en introduktionsdag på Campus Alingsås. Här får du viktig information och genomgång hur studierna genomförs med hjälp av våra digitala resurser.
  7. Cirka en vecka innan kursstart får du ett sms med inloggning till webbplatsen ”Arena för lärande” som är ingången till dina kurser.
  8. Skicka in studieförsäkran till CSN.
  9. Nu är du igång och studerar!
 • Om du tycker det är svårt att läsa, skriva eller räkna kan du få stöd av en speciallärare som hjälper dig att planera dina studier. Om du har en funktionsnedsättning kan du också få stöd för att din studietid ska bli bra.

 • Nationella prov görs på plats i Alingsås och ingår i kurserna

  • Svenska 1 och 3
  • Svenska som andraspråk 1 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1, 2, 3 och 4
 • Nivåtesten är till för dig som:

  • ska studera på komvux
  • är folkbokförd i Alingsås kommun
  • inte har ett aktuellt betyg eller läser kursen nu
  • är osäker på din nivå

  Sök den kurs du tror att du ska läsa, är du inte behörig till den, kommer du kallas till ett databaserat nivåtest för att se startnivå. Detta gäller kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

 • För att lyckas bra med dina kurser är det viktigt att du skapar rätt förutsättningar. Att prioritera studierna med tid och energi är tillsammans med dina förkunskaper i ämnet viktiga nyckelfaktorer för att nå dina mål!

  Nedan kan du testa dina förkunskaper för att få viktiga tips på vad du behöver repetera inför din kurs. Testet kommer inte påverka din bedömning i kursen, utan det ska bara hjälpa dig vara mer förberedd inför din kurs. Prata gärna med din lärare om ditt resultat när du påbörjar kursen så att du kan få rätt stöd under kursens gång.

  Förkunskapstest Matematik 1 – kurs 1b och 1c

  Förkunskapstest Matematik 2 – kurs 2b och 2c

  Finns det inte material för just din kurs kan du alltid kontakta Campus Studievägledare för att få hjälp.

  Orienteringskurs Matematik – distans

  Kursens syfte är att ge dig, som studerat lägre kurser på gymnasienivå enligt en äldre kursplan, redskap för att kunna följa matematikkurser med de nya kursplanerna. Undervisningen har som övergripande syfte dels att förbättra din studieteknik och problemlösningsförmåga, dels lägga en fast grund för dina studier i matematik, genom att inrikta studierna på sådana moment som nu förutsätts som förkunskaper.

  Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill anmäla dig till orienteringskursen.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås