1 Driftstörningar

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning vänder sig till dig som behöver studera på en nivå som motsvarar grundskolans högre årskurser.

Texten uppdaterad 2024-06-17

Hur du studerar

Ämnen väljer du efter behov och förkunskaper. Du kan läsa på hel- eller deltid, följa schemalagd undervisning eller läsa på distans. Vilken studieform som erbjuds i kurserna framgår på ansökningswebben. Det går att kombinera ämnen på grundskolenivå med kurser på gymnasienivå. Tillsammans gör vi en studieplan som passar just för dig.

Ämnen

Svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Du hittar vilka kurser som är sökbara på ansökningswebben. Kontakta studie- och yrkesvägledaren om du vill läsa någon annan kurs eller på distans.

Studieform – dagkurs/på plats

Vi erbjuder kurser på plats där du följer schemalagd undervisning. På plats är det mest klassiska sättet att läsa en kurs på. Du får träffa din lärare flera gånger i veckan och kommer få lärarledd undervisning. Upplägget är uppstyrt och passar extra bra för dig som behöver tydlig struktur och stöd för att lyckas med kursen.

Studieform – distans

Studier på distans är för många ett bra sätt att studera och kombinera med arbete. Kurserna är internetbaserade och du håller kontakten med din lärare via webben.

Distans passar dig som inte kan närvara på lektioner eller prov utan vill sköta allt som är möjligt på distans. Distansstudier kräver väldigt stort eget ansvar, god studieteknik och egen motivation. Du bör även vara bekväm med att arbeta digitalt då kommunikationen med din lärare sker i plattformen.

Obligatoriska moment under dagtid kan förekomma i kurser.

Studiepoäng och studietid

Studiepoängen kan förändras och studietiden varierar utifrån din individuella studieplan.

Ansökningsdatum

Kursstart 2024-10-21ansökningsperiod 2024-08-05 — 2024-09-06
sista kompletteringsdag 12 september 2024
kursbesked kommer senast 4 oktober 2024
Kursstart 2024-08-12ansökningsperiod 2024-04-08 — 2024-05-24
sista kompletteringsdag 31 maj 2024
kursbesked kommer senast 20 juni 2024
Kursstart 2024-03-25ansökningsperiod 2024-01-08 — 2024-02-23
sista kompletteringsdag 29 februari 2024
kursbesked kommer senast 11 mars 2024
Kursstart 2024-01-15ansökningsperiod 2023-09-11 — 2023-11-17
sista kompletteringsdag 23 november 2023
kursbesked kommer senast 22 december 2023

Nivåtest

Efter ansökan kommer du att kallas till ett nivåtest för att bedöma vilken nivå du ska börja dina studier på.

Mer information

  1. Vid behov ta kontakt med studie- och yrkesvägledare eller sök information via vår webbplats.
  2. När du vet vad du vill söka, ansöker du på ansökningswebben. Där väljer du kurser, studieform, och önskat startdatum.
  3. När din ansökan är komplett behandlas din ansökan.
  4. Du får ett antagningsbesked via mailen när du blir antagen. Där ser du dina kurser och tider för studier.
  5. Önskar du bidrag/lån under dina studier, ansöker du nu själv om studiemedel hos CSN (www.csn.se)
  6. I ditt antagningsbesked kallas du vid kursstart till en introduktionsdag på Campus Alingsås. Här får du viktig information och genomgång hur studierna genomförs med hjälp av våra digitala resurser.
  7. Cirka en vecka innan kursstart får du ett sms med inloggning till webbplatsen ”Arena för lärande” som är ingången till dina kurser.
  8. Skicka in studieförsäkran till CSN.
  9. Nu är du igång och studerar!
 • Om du tycker det är svårt att läsa, skriva eller räkna kan du få stöd av en speciallärare som hjälper dig att planera dina studier. Om du har en funktionsnedsättning kan du också få stöd för att din studietid ska bli bra.

 • Nationella prov görs på plats i Alingsås och ingår i kurserna

  • Svenska 1 och 3
  • Svenska som andraspråk 1 och 3
  • Engelska 5 och 6
  • Matematik 1, 2, 3 och 4
 • Nivåtesten är till för dig som:

  • ska studera på komvux
  • är folkbokförd i Alingsås kommun
  • inte har ett aktuellt betyg eller läser kursen nu
  • är osäker på din nivå

  Sök den kurs du tror att du ska läsa, är du inte behörig till den, kommer du kallas till ett databaserat nivåtest för att se startnivå. Detta gäller kurser i svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik.

 • För att lyckas bra med dina kurser är det viktigt att du skapar rätt förutsättningar. Att prioritera studierna med tid och energi är tillsammans med dina förkunskaper i ämnet viktiga nyckelfaktorer för att nå dina mål!

  Nedan kan du testa dina förkunskaper för att få viktiga tips på vad du behöver repetera inför din kurs. Testet kommer inte påverka din bedömning i kursen, utan det ska bara hjälpa dig vara mer förberedd inför din kurs. Prata gärna med din lärare om ditt resultat när du påbörjar kursen så att du kan få rätt stöd under kursens gång.

  Förkunskapstest Matematik 1 – kurs 1b och 1c

  Förkunskapstest Matematik 2 – kurs 2b och 2c

  Finns det inte material för just din kurs kan du alltid kontakta Campus Studievägledare för att få hjälp.

  Orienteringskurs Matematik – distans

  Kursens syfte är att ge dig, som studerat lägre kurser på gymnasienivå enligt en äldre kursplan, redskap för att kunna följa matematikkurser med de nya kursplanerna. Undervisningen har som övergripande syfte dels att förbättra din studieteknik och problemlösningsförmåga, dels lägga en fast grund för dina studier i matematik, genom att inrikta studierna på sådana moment som nu förutsätts som förkunskaper.

  Kontakta studie- och yrkesvägledare om du vill anmäla dig till orienteringskursen.

  • Du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun.
  • Du kan söka från höstterminen det år du fyller 20 år.
  • Är du under 20 år och har slutfört utbildning inom gymnasieskolan, kan du också söka. Med slutfört avses att man lämnat gymnasiet med slutbetyg/examen alternativt ett studiebevis.
  • För högre kurser på gymnasienivå krävs att du har betyg motsvarande Godkänd, vilket motsvarar betyget E i nya betygsskalan, i närmast föregående nivå.
  • Respektive program kan sedan ha särskild behörighet, dessa ser du under programmets sida

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås