Bli kontaktperson

Som kontaktperson är du ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Ni träffas oftast några gånger per månad och gör saker tillsammans som till exempel promenera, fika, gå och handla, gå på bio eller liknande. Uppdraget kan se mycket olika ut beroende på den enskildes behov som kan innebära träning av sociala sammanhang, hitta nya aktiviteter eller ett nytt nätverk samt få hjälp till självständighet. 

Här finns mer information

 • För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet. Du behöver däremot vara minst 18 år och det är viktigt att du har ett intresse av andra människor, är lyhörd och har tid för ett uppdrag i din vardag. Det kan handla om 2-4 träffar i månaden.

 • Innan du kan bli kontaktperson görs en utredning av dig där din lämplighet för eventuella uppdrag bedöms. Den består av intervju, referenstagning och registeruppgifter, bland annat polisens misstanke- och belastningsregister och socialregistret. När du är godkänd som kontaktperson kan det ibland dröja tills vi hittar en bra match, detta för att kunna forma uppdraget utifrån vad som fungerar bäst för er.

 • Insatsen bygger på ett ideellt engagemang som är arvoderat, vilket innebär att aktiviteterna sker på fritiden. Du får också en omkostnadsersättning som ska täcka kostnader i samband med uppdraget. Ersättning utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer.

 • Som kontaktperson omfattas du av sekretesslagstiftningen, Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Du får alltså inte prata med andra om den du är kontaktperson för, inte om dennes person eller övriga förhållanden.

  Som kontaktperson bör du i ditt uppdrag anmäla om du ser att ett barn eller ungdom utsätts eller utsätter sig själv för fara, då bör du meddela socialförvaltningen samt din kontaktsekreterare så att barnet/ungdomen kan få hjälp i sin situation.

 • Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd för till barn, ungdomar och vuxna. Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. Omfattningen på uppdraget är från 1-2 träffar i veckan till ett par gånger i månaden.

  Kontaktpersonens viktigaste uppgift är att utöka den enskildes nätverk och fungera som ett personligt sällskap/stöd och god förebild. Insatsen ska stödja den enskilde till självständighet genom att till exempel bryta den enskildes isolering, ge råd och stöd i vardagen, stärka sociala kontakter, stimulera en aktiv fritid och underlätta möjligheten att delta i fritidsaktiviteter.

  Kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas genom Socialtjänstlagen (SoL).

  Bli kontaktperson för vuxen som behöver bryta social isolering.

  Bli kontaktperson för barn.

 • Kontaktperson som beviljats med stöd av LSS syftar till att bryta social isolering. Insatsen riktar sig till personer som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Det kan t.ex. handla om en ungdom eller vuxen som har autism, autismliknande tillstånd, intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

  Kontaktperson utför ingen omvårdnad utan ska fungera som en vän att umgås med eftersom personer med olika funktionsnedsättningar kan ha svårt att få kontakt med andra människor. Vi gör alltid en matchning mellan den enskilde och dig för att möjliggöra att ni tillsammans ska kunna hitta gemensamma intressen och kunna göra roliga aktiviteter tillsammans.

  Ett kontaktpersonsuppdrag leder till att du lär känna en ny människa och får chansen att bidra till och följa dennes utveckling. Samtidigt som du har kul, själv utvecklas och får en bra merit. Som kontaktperson är du den där extra vännen som personen inte annars har. Avsikten är att kontakten ska vara över tid, om båda vill det.

  Kontaktperson är en frivillig insats och kan beviljas genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  Bli kontaktperson för någon med funktionsnedsättning.

 • Kommunen erbjuder dig som kontaktperson/kontaktfamilj och stödfamilj stöd och vägledning längst vägens gång. Detta för att möjliggöra utveckling i uppdraget och för att bidra till god kvalitet.

  I uppdraget som familjehem genomgår ni en utbildning som innehåller flera olika avsnitt och tar bland annat upp barns utveckling och behov, förlust och sorg samt juridik inom socialtjänsten.

Kontaktuppgifter och intresseanmälan

Kontaktperson för någon med funktionsnedsättning:

Telefon: 0322 - 61 67 57
Mejladress: vard.omsorg@alingsas.se

Kontaktperson för vuxen som behöver bryta social isolering:

Telefon: 0322 - 61 72 34
Telefontid onsdagar kl. 9-15

Kontaktperson för barn/ungdom:

Telefon/växel: 0322 - 61 60 00

Kontaktsekreterare

NULL

Avdelning för funktionsstöd

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen