Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktperson, kontaktfamilj

Här anmäler du intresse för att bli kontaktperson/kontaktfamilj för barn och unga.

Texten uppdaterad 2020-08-31

Bild på en flicka som blåser  maskrosfrön i vinden.

Kontaktfamilj

En kontaktfamilj är en ”helt vanlig” familj som känner engagemang för sina medmänniskor och som regelbundet kan tänka sig att ta emot ett barn eller syskonpar i sitt hem. Det kan handla om en eller två helger i månaden. När barnet kommer på besök gör man vardagliga saker som att baka, spela fotboll eller grilla korv i skogen. Huvudsaken är att man tar sig tid med barnet och att barnet får delta i familjens aktiviteter. Att vara kontaktfamilj kräver engagemang men ger också mycket glädje.

Att bli kontaktfamilj

För att bli kontaktfamilj behövs ingen särskild utbildning. Det är viktigt att hela familjen är överens om att ni vill bli kontaktfamilj. Om ni anmäler intresse görs en utredning av familjens situation. Två familjehemssekreterare gör hembesök och utdrag hämtas in från Polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdens register och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke. Du får också lämna referenser.

Innan ni blir kontaktfamilj åt ett särskilt barn bedömer vi, tillsammans med er och barnet samt vårdnadshavaren, om er familj passar för uppdraget.

Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid uppdrag som kontaktfamilj.

Kontaktperson

En kontaktperson är en vuxen person som ägnar några timmar i veckan av sin fritid till att umgås med en ungdom som har behov av att vidga sitt sociala nätverk. Det kan röra sig om att vara ett stöd i skolarbetet, hitta en bra fritidssysselsättning eller ha någon att gå och fika med.

Att bli kontaktperson

Vill du bli kontaktperson måste du ha fyllt 18 år. Det görs en utredning runt dina personliga förhållanden och utdrag hämtas in från Polisens misstanke- och belastningsregister, socialregistret, Kronofogdens register och Transportstyrelsen. För att kunna göra dessa kontroller behöver du lämna samtycke. Du får också lämna referenser.

Efter godkännande bedömer vi, tillsammans med ungdomen och i regel också barnets vårdnadshavare, om du passar för uppdraget. 

Alingsås kommun följer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer om ersättning vid uppdrag som kontaktperson.

Intresseanmälan för att bli kontaktfamilj/kontaktperson

Familjehemsenheten

NULL

Avdelning Unga, Socialförvaltningen

Kristina Ullvan

NULL

Enhetschef, Familjehemsenheten, Socialförvaltningen