2 Driftstörningar
sv Swedish

Kontaktperson

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysik eller psykisk funktionsnedsättning. Kontaktpersonen ska vara en god förebild och kunna ge råd i vardagliga situationer. Som kontaktperson kan du hjälpa en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans.

Texten uppdaterad 2022-03-31

Just nu sitter någon och väntar på att få en kontaktperson. Du kan hjälpa den personen till ett mer aktivt liv.

Uppdraget kan handla om att ge råd och stöd i vardagen, stärka sociala kontakter, stimulera en aktiv fritid och underlätta möjlighet att delta i fritidsaktiviteter. Vi går också igenom hur ofta ni ska träffas.

Här nedan kan du läsa mer om vad det innebär att vara kontaktperson för någon med funktionsnedsättning och hur du ansöker.

 • Kontaktperson är någon som umgås och hittar på aktiviteter tillsammans med en person som har en funktionsnedsättning, som på så sätt får ett större socialt nätverk och större möjlighet att komma ut på aktiviteter.

  Personer med funktionsnedsättning kan ibland ha svårt att få kontakt med andra människor och kan därmed bli isolerade. En kontaktperson kan underlätta för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med.

  När och var man träffas och vad man hittar på gör man upp tillsammans. Det kan till exempel handla om att gå på bio, gå ut och äta, promenera, träffas hemma hos varandra eller baka tillsammans. I regel träffar du din kontaktperson 2-4 gånger i månaden.

 • Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson. Men du ska ha ett stort engagemang och intresse för andra människor samt vilja bygga upp en relation som varar en längre tid. Du måste ha fyllt 18 år och kunna visa upp polisens belastningsregister. Vi tar också in referenser.

  Det görs en utredning runt din personliga lämplighet för att blir godkänd som kontaktperson. Efter godkännande bedömer vi tillsammans med den enskilde/ungdomen och i regel också ungdomens vårdnadshavare om du passar för uppdraget.

  Rätten till kontaktperson prövas av LSS handläggare på myndighetsavdelningen.
  Om du vill ha kontaktperson ansöker du det här.

   

 • När du är godkänd som kontaktperson kan det ibland dröja tills vi hittar en lämplig ungdom eller vuxen. Detta för att det ska bli en så bra match som möjligt.

  När ditt uppdrag startar går vi tillsammans med den enskilde igenom ungdomens/den vuxnes mål och arbetsplan så att ni vet vad som ska jobbas mot. Detta följs sedan upp.

 • Aktiviteterna sker på din fritid och som kontaktperson får du ett arvode månadsvis. Du får också en så kallad omkostnadsdel, en ersättning som ska täcka kostnader i samband med uppdraget. Ersättningen sker enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att bli kontaktperson?

Skriv några rader om dig själv och berätta varför du vill bli kontaktperson. Skicka sedan detta till vår kontaktsekreterare så kontaktar hon dig/er.

Mejla vard.omsorg@alingsas.se eller skicka till Vård- och omsorgsförvaltningen, Sidenvägen 7 G, 441 55 Alingsås eller

Kontaktsekreterare

NULL

Avdelning för funktionsstöd