Stödfamilj

Att vara stödfamilj innebär att ni tar emot ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning i ert hem. Vanligtvis kan det vara en helg i månaden och ibland också någon extra vecka på sommaren eller under andra lov. Stödfamiljen fungerar som ett komplement till barnets familj, inte som en ersättare.

Texten uppdaterad 2022-06-29

Som stödfamilj till ett barn med funktionsnedsättning behöver du ha en trygg och stabil livssituation, ett intresse, tid och engagemang för andra människor samt ha fysiskt och känslomässigt utrymme för att ta emot ett barn/ungdom i din vardag och hem. Som vuxen behöver du ha förmåga att skapa och upprätta struktur och rutiner, sätta lämpliga gränser samt kunna göra saker och ting förutsägbart och begripligt. 

Du kan vara ensamstående eller leva i relation, ta på dig/er rollen som mor- eller farföräldrar, ha barn boende hos dig/er eller inte, bo på landet eller i stadsmiljö. Vi söker dig/er som bor i Alingsås kommun eller i närliggande kommuner. Alla familjer är av intresse men vi lägger stor vikt vid personlighet för matchning.

Ersättning utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer vid uppdrag som stödfamilj.

Här nedan kan du läsa mer om vad det innebär att vara stödfamilj för någon med funktionsnedsättning och hur du ansöker.

  • Ge barnets föräldrar avlastning, ett utrymme för avkoppling samt tid för övriga syskon.
  • Att tillgodose barnets behov av miljöombyte och rekreation samt stimulera barnets personliga utveckling.
  • Att vara ett stöd för föräldern/föräldrarna.
  • Att vara med och utveckla förhållande mellan förälder och barn, med fokus på barnets självständighet.
  • Att bygga upp en relation som varar under en längre tid.

  Stödfamiljen ska ge stöd och avlastning. Det innebär att barnet får komma till stödfamiljen vid exempelvis ett tillfälle per månad.

 • Det krävs inga särskilda kvalifikationer men allmänt kan man säga att stödfamiljen bör:

  • Tycka om, respektera och ha tid att vara tillsammans med andra människor.
  • Vara intresserad av hur andra människor har det.
  • Ha en trygg och stabil livssituation.
  • Vilja göra en insats över en längre tid.

  Du kan vara ensamstående eller leva i relation, ta på dig/er rollen som mor- eller farföräldrar, ha barn boende hos dig/er eller inte, bo på landet eller i stadsmiljö.

  Vi söker dig/er som bor i Alingsås kommun eller i närliggande kommuner. Alla familjer är av intresse men vi lägger stor vikt vid personlighet för matchning.

  Stödfamiljen bör ses som ett icke-professionellt stöd som ges med ett stort engagemang och intresse för andra människor. Det viktiga i kontakten är ett ömsesidigt förtroende och att båda parter känner trygghet i kontakten. Stödfamiljen ska ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot en annan person i familjens vardag.

 • Stödfamiljen erhåller ett dygnsarvode och omkostnadsersättning som betalas ut i förhållande till vistelsen i stödfamiljen. Ersättningen utgår från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) rekommendationer vid uppdrag som stödfamilj.

  Beloppet på arvodet varierar i förhållande till uppdragets omfattning och komplexitet. Omkostnadsersättning avser stödfamiljens utgifter exempelvis kost och diverse förbrukningsartiklar.

  Föräldrarna skjutsar i regel sitt barn till stödfamiljen, i annat fall utgår en milersättning till stödfamiljen. Milersättningen kan också betalas vid andra speciella tillfällen.

 • Stödfamiljen har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den person och familj som de är eller har varit stöd för.

Kontaktsekreterare

NULL

Avdelning för funktionsstöd