Stärka kommunikationen på hemsidan för mark och fastigheter

Beskrivning: Stärka kommunikationen på hemsidan för vilka fastigheter som finns tillgängliga för försäljning och markupplåtelse på kommunal mark. Ytorna ska redovisas visas genom en karttjänst som visar på vilka geografiska ytor som finns tillgängliga, med tillhörande information och markpris.

Tisplan: 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Hanna Andersson

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten