1 Driftstörningar

Påbörja markanvisningsprocessen i Bälinge företagspark.

Beskrivning: Påbörja markanvisningsprocessen i Bälinge företagspark. Vilka kriterier som kommer att ligga till grund för tilldelningen finns att hitta på kommunens hemsida, liksom den e-tjänst som kommer att vara öppen för att ta emot intresseanmälan.

Tidsplan: 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Hanna Andersson, exploateringschef

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten