Utreda behov och läge för kommande verksamhetsområde.

Beskrivning: Utreda behov och läge för kommande verksamhetsområde.

Tidsplan: 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Hanna Andersson, exploateringschef

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten