Förtydliga den framtida inriktningen för verksamhetsområden

Beskrivning: Förtydliga den framtida inriktningen för redan etablerade verksamhetsområden för att underlätta för fastighetsägare som intresserade av att utveckla sitt egna fastighetsbestånd.

Tidsplan: 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Hanna Andersson, exploateringschef

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten