Byggdialog

Beskrivning: Löpande dialog som ger större fastighetsägare och exploatörer möjligheten att få träffa kommunens chefer för exploatering, bygglov, plan och strategisk samhällsplanering samlat för tidig rådgivning. Möten hålls varannan torsdag och erbjuder möjlighet till samtal om hur man på bästa sätt kommer vidare med en idé eller om man bara vill samtala om hur kommunen ser på utvecklingen av ett område man förfogar över eller är en del av.

Syfte: Att tidigt hitta samsyn, effektiva processer och rådgivning så att kommande skeden kan gå snabbare och förhoppningsvis även bli bättre och mer kostnadseffektiva.

Tidplan: 2023 – 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Vid behov tas andra kompetenser in från kommunen och näringslivet

Kontaktperson: Hanna Andersson, exploateringschef

Resultat: Kommunen har under året 2023 etablerat ett forum som ger större fastighetsägare och exploatörer möjligheten att få träffa kommunens chefer för exploatering, bygglov, plan och strategisk samhällsplanering samlat för tidig rådgivning. Forumet har varit givande både för kommunen och externa aktörer och har varit ett uppskattat forum. Därför avser vi att förstärka forumets betydelse i våra gemensamma processer under kommande år och förstärker även bemanningen för att ännu bättre kunna svara mot behovet. Fortsätter löpande i namnet Byggdialog under 2024.

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten