Omsorg och hjälp

2020-03-26
Ring Orostelefonen för stöd och rådgivning om du är orolig för någon i din närhet. Du kan också ringa om du själv befinner dig i en miljö du vill lämna. De tar emot ditt samtal oavsett var du bor eller hur gammal du är.
2020-03-24
Den 1 april är sista dagen för pensionärsföreningar att söka bidrag från vård- och omsorgsnämnden.
2020-03-23
Är du en av invånarna i Alingsås kommun som har fått enkäten Hälsa på lika villkor i brevlådan? Då är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät! Dina svar är viktiga för att vi tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.
2020-03-24
Den 1 april är sista dagen för pensionärsföreningar att söka bidrag från vård- och omsorgsnämnden.
2020-03-23
Är du en av invånarna i Alingsås kommun som har fått enkäten Hälsa på lika villkor i brevlådan? Då är du utvald att delta i årets folkhälsoenkät! Dina svar är viktiga för att vi tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig insatser som bidrar till ett gott liv.
2020-03-12
Alingsås kommun följer händelseutvecklingen gällande utbrottet av coronavirus covid-19.
2020-03-11
Returns anhöriggrupp startar den 18 mars 2020.
2020-02-11
Har du fått en inkomstförfrågan från kommunen? Då är du välkommen på öppet hus för att få hjälp med den.