16/9 Nuläge covid-19

Texten uppdaterad 2022-03-02

Förändringar den 29 september

När många av de kvarvarande restriktionerna hävs den 29/9 påverkar det även kommunens verksamheter. Efter det datumet öppnar alla verksamheter och receptioner mer eller mindre som vanligt, och det går bra att besöka oss som före pandemin. 

Vi poängterar dock att vi har fortsatt begränsat öppet fram till den 29/9 och att det även efter det datumet kan ligga kvar rutiner och försiktighetsåtgärder i vissa verksamheter, främst inom vård och omsorg. Så fortsätt att vara försiktiga och följ de riktlinjer som finns även framöver.

Vaccineringen fortsätter

Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen fortsätter uppmana alla vaccinera sig med två doser. En klar majoritet av de som nu blir svårt sjuka är ovaccinerade, vilket understryker att vaccinet ger ett bra skydd. Läs mer om vaccinering och sök efter lediga tider här.

Regeringen gick idag ut med beskedet att barn från 12 år och uppåt kommer att erbjudas vaccinering från veckan efter höstlovet, i början av november. På dagens presskonferens uppmanade dessutom regeringen och Folkhälsomyndigheten ovaccinerade att även efter 29 september fortsätta agera med stor försiktighet, och alltså avstå från att besöka evenemang, barer, privata fester och andra aktiviteter där trängsel kan uppstå.

Smittoläget

Vi ser en fortsatt ökning, förra veckan hade vi 57 konstaterade fall i Alingsås kommun jämfört med 51 veckan dessförinnan.

Tänk på att uppmaningar om avstånd och handhygien fortsatt gäller, och både vaccinerade och ovaccinerade ska stanna hemma och testa sig vid symptom även i fortsättningen.

Vill du läsa ha mer säkerställd information om pandemin ska du kika på krisinformation.se

Alingsås kommun