Vaccinering

På den här sidan hittar du praktisk information om vaccinering mot covid-19.

Texten uppdaterad 2023-02-22

Vaccinationsställen i Alingsås

Det finns flera ställen i Alingsås kommun där man kan vaccinera sig i. Alla aktuella lokaler hittar du på bokningssidan, och det är också viktigt att följa skyltning på respektive plats för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt.

En fjärde dos för vissa grupper

Personer över 65 år, personer som bor på särskilt boende samt personer med hemtjänst eller hemsjukvård rekommenderas att ta en fjärde dos vaccin mot covid-19.

Regionerna kan börja erbjuda den andra påfyllnadsdosen tidigast fyra månader efter föregående påfyllnadsdos.

En tredje dos för personer över 18 år

Folkhälsomyndigheten har meddelat att alla personer över 18 år ska erbjudas en tredje doc vaccin. I Västra Götalandsregionen erbjuds från den 10 januari 2022 personer från 18 år en tredje dos. Dessutom rekommenderas vissa riskgrupper och personalgrupper som kommer i kontakt med personer i riskgrupp en påfyllnadsdos. Det är regionen som ansvarar för när och hur den tredje dosen ska tas.

Sedan 31 januari räcker det med tre månader mellan dos 2 och 3 för alla personer oavsett ålder.

Vaccinering av barn 12-15 år

I Västra Götaland startar vaccinationen av barn 12-15 år den 11 oktober i samverkan mellan skolorna och VGR:s vaccinatörer. Vaccinationerna kommer primärt att ske i skolan eftersom det är en trygg plats som har de bästa förutsättningarna för en jämlik vård.

Vaccination är frivillig och kräver samtycke från samtliga vårdnadshavare.

Vaccinering 5-11 år

Barn inom särskilda grupper 5–11 år rekommenderas vaccin mot covid-19. Läs mer om det på Folkhälsomyndighetens sida.

Läs mer på 1177.se

Det finns mer information om vaccinationen på 1177.se. Där kan du läsa mer om du har frågor och funderingar.

Vi tipsar också om Folkhälsomyndighetens nationella telefonlinje där hälsokommunikatörer svara på frågor om covid-19 och vaccinationen. Frågorna besvaras på engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska. Du ringer telefonlinjen på nummer 08-123 680 00.

Alingsås kommun