2/9 Nuläge covid-19

Vid hemkomst från utlandet

I veckan har Folkhälsomyndigheten förlängt och delvis förändrat rekommendationen för personer som återvänder till Sverige efter resa utanför Norden. Läs mer om vad som gäller för testning och vilka som är undantagna rekommendationen på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Vaccinering

Det är fortsatt mycket god tillgång på vaccin till både den första och andra dosen. Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen uppmanar därför alla som ännu inte är vaccinerade att boka en tid så snart som möjligt. Statistik visar att en klar majoritet av de personer som nu vårdas på sjukhus på grund av covid-19 är personer som ännu inte är fullvaccinerade.

En nyhet från 1 september är att det går att boka sin andra dos var som helst. Grundläget är fortfarande att man tar den på samma ställe och enligt den tid man fick vid sin första dos, men om man av någon anledning missade sin andra tid alternativt har flyttat långt mellan sina doser går det bra att boka en tid för sin andra dos när och där det passar.

Läs mer om vaccinering och sök lediga tider från den här sidan. 

Smittoläget

Den här veckan följer samma mönster som den senaste månaden med en liten ökning av antalet konstaterade fall. I Västra Götalandsregionen är ökningen från 1024 fall vecka 33 till 1354 fall vecka 34. Det betyder en ökning med över 30 procent, vilket är oroande trots att de som blir allvarligt sjuka blir färre och färre i takt med att vaccinationstäckningen ökar.

I Alingsås kommun ser vi en ökning från 24 till 38 konstaterade fall den senaste veckan. Det betyder att vi alla måste fortsätta ta ansvar och följa de nationella råden för att minska risken för smittspridning. 

Utöver det mest basala som att stanna hemma och testa sig vid symptom, tvätta händerna ofta och hålla avstånd till andra personer lyfter myndigheterna vikten av en bred vaccinationstäckning. Att vara fullvaccinerad är det bästa sättet att skydda både sig själv och andra från sjukdom.

Alingsås kommun