30/9 Nuläge covid-19

Texten uppdaterad 2021-10-21

Efter 29 september

Som ni vet har många restriktioner hävts nu efter den 29 september. Här kan ni läsa mer om det personliga ansvar för både vaccinerade och ovaccinerade personer som gäller framöver. 

Nu efter den 29 september är det många finns det kommunala verksamheter som öppnar mer än tidigare. Men det finns också kommunala verksamheter där det inte händer särskilt mycket, utan istället fortsätter arbetet enligt tidigare rutiner och riktlinjer. Det är viktigt att du som besökare följer det som gäller på den platsen du besöker.

Vaccineringen fortsätter

Folkhälsomyndigheten fortsätter att framhålla vaccination som den enskilt viktigaste åtgärden mot svår sjukdom. 

I veckan har det också kommit information om att personer över 80 år nu erbjuds en tredje vaccindos. Vidare är den 11 oktober det datum då ungdomar 12-15 år kommer att erbjudas vaccinering i Västra Götalandsregionen.

Smittoläget

För andra veckan i rad syns ett minskning av antalet fall i Västra Götalandsregionen. Siffrorna gick ifrån 1406 konstaterade fall vecka 37 till 776 konstaterade fall vecka 38. I Alingsås kommun har vi under samma period också en minskning, från 56 till 31 fall. Positivt att kurvan går åt rätt håll för andra veckan i rad. Nu är det viktigt att alla fortsätter att rätta sig efter det som gäller för att vi ska hålla nere smittspridningen och undvika att många blir svårt sjuka.

Information framöver

Detta var den sista löpande torsdagsinformationen här på hemsidan. Alingsås kommun kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av pandemin och samlingssidan där vi samlar det viktigaste av nu gällande information kommer att ligga kvar och uppdateras löpande.

Vi tipsar också om krisinformation.se där det finns uppdaterad och säkerställd information om covid-19.

Alingsås kommun