Barnomsorg, grundskola och Covid-19

Covidrestriktionerna upphör från och med onsdag den 9 februari.

Texten uppdaterad 2022-02-09

Hantering av sjukdom i verksamheten återgår till vanliga rutiner: 

Ett barn som blir sjuk ska vara hemma, och kan komma tillbaka när man varit feberfritt i minst ett dygn, har ett gott allmäntillstånd och orkar delta i den ordinarie verksamheten. Detta gäller oavsett ålder.

Kvardröjande restsymtom efter tillfrisknandet, som hosta och snuva är inget hinder, även om snuvan är tjock och färgad. 

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret