Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnomsorg, grundskola och covid-19

Barn- och ungdomskontoret är stängt för externa besökare till och med 29 september. Kontakt sker via telefon eller mail.

Förskolor och fritidshem är i dagsläget öppna som vanligt. Öppna förskolan har verksamhet igen från 1 oktober, men verksamheten kommer främst att bedrivas utomhus.

Texten uppdaterad 2021-09-13

Alingsås kommun arbetar hela tiden för att minska smittspridningen av covid-19. Detta betyder extra försiktighetsåtgärder inom våra verksamheter.

Verksamheterna är öppna

Förskolor och fritidshem är öppet som vanligt. Justeringar kring grupper och avdelningar kan förekomma i vissa verksamheter.

Information:

 • Detta gäller vid smitta på skolan när gurgeltester finns att tillgå

  • Det är endast skolorna som kan erbjuda gurgeltester. Förskolebarn hänvisas även fortsättningsvis till testning på vårdcentral, och endast om de har symptom.
  • Elever som får förkylningssymptom ska testas på vårdcentral. Elever med symptom eller deras vårdnadshavare får inte hämta test på skolan.
  • Om testet från vårdcentralen visar att eleven har covid ska vårdnadshavare kontakta skolan.
  • Rektor kartlägger vilka elever som varit i närkontakt med den smittade, och en smittspårning påbörjas. Närkontakt innebär att personen varit inom 2 meter från den smittade i minst 15 minuter när personen hade symtom eller upp till 48 timmar innan symptomen.
  • Rektor skickar ut information till berörda vårdnadshavare via Arena för lärande. Berörda elever får ta med sig ett gurgeltest hem med information om hur det ska användas. Gurgeltesten är endast för de symptomfria elever som ingår i smittspårning.
  • Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven utför gurgeltestet i hemmet och att det levereras till angiven vårdcentral. Testet får endast lämnas till den vårdcentral som är angiven av skolan. Lämnas testet på fel vårdcentral så kommer det inte hanteras.
  • Elever utan förkylningssymptom som ingår i smittspårning ska komma till skolan som vanligt. Om de får symptom i väntan på svar ska de vara hemma.
  • Det är endast PCR-test som är godkända för smittspårning. Det innefattar vårdcentralens ordinarie tester eller gurgeltester. Test som köps på Apoteket, så kallat antigentest, kan inte ersätta PCR-test.
 • Aktiviteter

  Aktiviteter ska ske avdelningsvis/klassvis, eller andra naturliga grupperingar inom förskola och skola fram till 30 september. Det innebär att barn och elever inte ska blanda sig med varken vårdnadshavare eller andra personer, och inte heller med barn/elever som de inte normalt träffar dagligen.

  Utflykter

  Vad gäller utflykter och besök på andra ställen så gäller detsamma som under våren fram till den 30 september: Om det sker blir det gruppvis och resor på rimliga avstånd (inom kommunen). Kollektivtrafik kommer inte användas. Inga föräldrar eller andra vuxna ska delta vid sådana tillfällen.

 • Enligt Alingsås kommuns barnomsorgsregler avslutas en plats om den inte brukats på 2 månader (3 månader över sommaren). Undantag kan beviljas vid särskilda skäl, såsom långvarig sjukdom.

  Under rådande pandemi kan man även ansöka om undantag på grund av att det rådande smittläget. Kontakta i så fall: jonas.nordlander@alingsas.se för att undersöka möjligheten till ett sådant undantag.

 • Covid-19 påminner om vanlig förkylning eller influensa. Vanliga symtom är feber och hosta. Andra symtom kan vara andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, nedsatt lukt- och smaksinne, diarré.

  Vanliga symtom vid pollenallergi är astmatiska besvär, retningar i luftrören, huvudvärk, klåda i hals och gom, nysningar, nästäppa, rinnande/svidande/kliande ögon.

  Pollenallergi ger inte hög feber. Besvären vid pollenallergi kan dessutom variera från dag till dag och varar under en längre tid än förkylning.
  Barn och elever som har känd pollenallergi bör medicinera för sina besvär med antingen receptbelagda läkemedel eller receptfria som finns på apoteken. Det är bra att ta antihistamin kontinuerligt under pollensäsongen. Elever som har svåra allergibesvär gör klokt i att börja några veckor i förväg.

  Barn och elever som har känd pollenallergi som medicineras kan vara i verksamheten, men endast om det går att säkerställa att symptomen beror på allergi. Vid osäkerhet ska barnet vara hemma.

 • I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du är försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp. Om du är smittad riskerar du att sprida smittan vidare till exempel på din arbetsplats och inom din närmsta krets. Var därför mycket uppmärksam på milda symtom och håll fysisk distans.

  Covidtest rekommenderas vid hemkomst, men den som är fullvaccinerad sedan två veckor, är under 6 år, eller har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret är undantagen från rekommendationen om testning.

 • Om en familj är satt i karantän på grund av smitta i familjen/hemmet, så ska barn vara hemma från förskola och skola. Föräldern kontaktar elevens lärare för att stämma av eventuell distansundervisning eller hemuppgifter.

  Om en vårdnadshavare har förkylningssymptom får man inte vistas på verksamhetens område. Lämning och hämtning får i så fall ske av annan person.

  Om du som vårdnadshavare har fått diagnosen långtidscovid, så får du lämna och hämta på förskola och skola även med kvarvarande symptom, om din läkare intygat att du inte längre kan smitta. Rektor kan vid behov begära in läkarintyg som styrker din diagnos.

  • Personer med sjukdomssymptom får inte vistas på verksamheternas område om man inte testat sig negativt för covid-19 under samma sjukdomsperiod.
  • Lämning och hämtning ska i största möjliga mån ske utomhus fram till den 30 september. I de fall det är svårt att organisera kommer det finnas en begränsning i hur många personer som samtidigt får vistas i hallen/tamburen. Det är tillåtet att gå in om behov finns, till exempel att lämna och hämta extrakläder, men i de fallen ska du befinna dig så kort tid som möjligt i lokalen
  • Om du behöver samtala med personalen om något annat än en kort fråga ska du i första hand ringa dem.
  • Grunden är att det ska kännas tryggt för barnen vid hämtning och lämning. Därför utformas riktlinjer av rektor för de lokala verksamheterna, utifrån de förutsättningar som finns
 • Följande gäller enligt Västra götalandsregionens riktlinjer:

  Ett barn som inte ingår i en smittspårning:

  Barn och elever som inte testats för covid-19 och som inte ingår i en smittspårning (som hushållsmedlem eller nära kontakt), kan återgå till ordinarie verksamhet även om det inte gått 7 dygn sedan insjuknandet.

  För att ett barn ska kunna återgå tidigare än efter 7 dygn, behöver barnet ha snabbt övergående symtom (maximalt 1 dygn) och stanna hemma i ytterligare 2 dygn helt utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har
  kvarvarande symtom, kan barnet ändå återgå till förskola och annan verksamhet om det gått 7 dygn sedan insjuknandet, förutsatt att allmäntillståndet är tydligt förbättrat och att barnet orkar delta i den ordinarie verksamheten. Kvardröjande hosta och snuva, även om snuvan är tjock och färgad, är inget hinder. I samband med exempelvis utomhuslek, kan dessa symtom dessutom förvärras utan att det i sig innebär risk för covidsmitta.

  Ett barn som ingår i en smittspårning:

  Ett skolbarn med covidmisstänkta symtom som ingår i en smittspårning (som hushållskontakt eller nära kontakt) bör alltid provtas. Detsamma gäller skolbarn utan symptom som gått hem gurgeltest. Förskolebarn rekommenderas endast protagning om de har symptom.

  Om ett barn med symtom inte är provtaget, gäller att det betraktas som misstänkt covid-19-positivt och behöver då stanna hemma i minst 7 dygn efter symtomdebut men ska också vara feberfritt och allmänt förbättrat i minst 2 dygn på samma sätt som ett barn som inte ingår i en smittspårning.

  Hushållskontakter utan symptom från och med 6 års ålder rekommenderas provtagning dag 5 – 7 från den dag den positiva hushållsmedlemmens provsvar blivit känt och ska inte vara i skolan förrän det egna provsvaret blivit meddelat. Vid positivt provsvar blir denna person ett nytt index med egna förhållningsregler.

  Om inget prov tagits, gäller 7 dygn efter index provtagningsdag före återgång till skola. En asymtomatisk hushållskontakt under sex år behöver inte provtas, men ska inte vara i förskolan under tiden från den dag den positiva hushållsmedlemmens (index) provsvar blivit känt, till och med sju dygn efter index provtagningsdag. En nära kontakt utan symptom som är 6 år eller äldre provtas enligt rekommendation och får vara i förskola eller skola i väntan på provsvar (till skillnad från hushållskontakt).

  Vid negativt Covidtest

  Ett barn kan återgå till förskolan eller grundskolan med tillhörande fritidshem vid negativt PCR-test (snabbtest/antigentest räcker inte). Detta förutsätter dock att allmäntillståndet tillåter, och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

   

 • Ett barn kan återgå till förskolan eller grundskolan med tillhörande fritidshem vid negativt PCR-test (snabbtest räcker inte) eller om det endast är milda kvarvarande symptom 7 dagar efter insjuknandet. Detta förutsätter dock att allmäntillståndet tillåter, och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

  Det är endast skolorna som kan erbjuda gurgeltester. Förskolebarn hänvisas även fortsättningsvis till testning på vårdcentral, och endast om de har symptom. Elever med symptom eller deras vårdnadshavare får inte hämta test på skolan. Även de ska testa sig på vårdcentral.

 • Barn och elever är välkomna till förskola, skola och fritidshem om de är friska och inte har några förkylningssymptom. Om en vårdnadshavare har förkylningssymptom får man inte vistas på verksamhetens område. Lämning och hämtning får i så fall ske av annan person.

  Vid konstaterad Covid-19 i familjen/hemmet gäller reglerna under rubriken ”Familjekarantän”.

  Om du som vårdnadshavare har fått diagnosen långtidscovid, så får du lämna och hämta på förskola och skola även med kvarvarande symptom, om din läkare intygat att du inte längre kan smitta. Rektor kan vid behov begära in läkarintyg som styrker din diagnos.

 • Med den kunskap som Folkhälsomyndigheten har idag om covid-19 är det inte klarlagt i vilken utsträckning ett antikroppssvar resulterar i immunitet eller hur länge immuniteten kvarstår. Därför finns det just nu inga speciella rekommendationer för personer med antikroppar, utan samma förfarande som tidigare gäller för alla. Detta innebär att även om ditt barn har tagit test som visar på antikroppar mot covid-19 så gäller samma regler enligt ovan för sjukdom och lindriga symptom.

 • Tillhör ditt barn eller någon i er närhet en riskgrupp så är det ni som vårdnadshavare tillsammans med läkare som avgör om ett friskt barn ska vara hemma. Detta är inte en bedömning som skolan eller förskolan kommer att göra. Är du eller ditt barn i riskgrupp behöver du kontakta rektor för att föra dialog om hur undervisning för ditt barn ska kunna bedrivas.

  Om ditt barn inte kan vistas på förskolan under mer än 2 månaders tid på grund av att barnet eller familjemedlem är i riskgrupp: Kontakta förvaltningens barnomsorgssamordnare på kontaktuppgifterna längst ner på denna sida för möjlighet att bevilja frånvaro under längre tid utan att förlora sin plats. Detta gäller oavsett om barnet går på en kommunal eller fristående förskola.

 • Fritidsregler vid heltidspermittering från jobbet

  Rätten till fritidshem upphör vid heltidspermittering eller arbetslöshet, men du som förälder har rätt att nyttja platsen under uppsägningstiden på två månader. Fritidsplatsen avslutas med två månaders uppsägningstid. Uppstår behov av fritidshem innan uppsägningstidens slut (att du åter arbetar eller studerar), så tas slutdatumet bort och platsen fortsätter.

  Förskoleregler vid heltidspermittering från jobbet

  Om du som förälder blir heltidspermitterad från ditt jobb så har ditt barn rätt till 15 timmar/vecka från första permitteringsveckan.

 • Deltidspermittering (när föräldrar jobbar deltid och är permitterad deltid) hanteras på samma sätt som vanligt deltidsarbete: Om föräldern jobbar så kan de lämna på förskola/fritids. Om de är hemma så är barnet hemma.

 • Varför får syskon till sjuka barn eller barn som har sjuka föräldrar komma till förskola och skola?

  I den frågan har myndigheterna varit tydliga: Barns och elevers välmående är i stort behov av de sammanhang som skola och förskola innebär. I skolan råder dessutom skolplikt. Därför kommer förvaltningen i detta läget inte hindra friska barn från att komma till verksamheten. Undantaget är när det finns konstaterat fall av Covid-19 i familjen. Då ska hela familjen vara i karantän i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer..

  Varför kan inte alla verksamheter ha samma riktlinjer?

  Barn- och ungdomsförvaltningen har verksamheter i åldrarna 1-16 år. Lokalernas storlek varierar allt från att ha 20 barn till knappt 500 barn/elever. Därför finns lokala anpassningar utifrån varje verksamhets möjligheter.

  Ska all lämning och hämtning ske utomhus?

  Bara om det går att organisera i respektive verksamhet. Utomhuslämning- och hämtning anordnas under de tider det går (om det går) I övrigt beslutar rektor om begränsning av antal personer som får vistas i tamburen samtidigt, samt att de vistas där så kort tid som möjligt.

  Restriktionerna gäller hela spannet 1-16 år. Det finns möjligheter i skolan som inte finns i förskolan och tvärt om. Därför måste förfarandet vara lokalt anpassat.

 • Vi vill påminna om att det kan förekomma ryktesspridning i smittans spår och vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier

Jonas Nordlander

NULL

Barnomsorgssamordnare, Barn- och ungdomskontoret