Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnomsorg, grundskola och Covid-19

Information om förhållningssätt inom förskola, skola och fritidshem finns under respektive rubrik nedan. Vissa enheter kan ha andra lokala anpassningar där ansvarig rektor bedömt att det behövs.

Alingsås kommuns öppna förskolor är stängda till och med 28 februari, på grund av smittläget.

Inga platser kommer upphöra på grund av långvarig frånvaro under februari 2022.

Texten uppdaterad 2022-01-28

Folkhälsomyndighetens information:

Skydda dig själv och andra.

Om du eller någon i familjen blir sjuk.

Hur länge bör jag stanna hemma?

Information:

 • För barn under 6 år gäller följande:

  • Alla som får förkylningssymptom (även milda) ska vara hemma.
  • Barn i förskolan som får förkylningssymptom provtas som regel inte och behöver därför stanna hemma minst 5 dagar inklusive 48 timmars feberfrihet och allmän förbättring, även om vissa symptom kan kvarstå.

  Följande gäller för barn som haft konstaterad covid de senaste 3 månaderna.

  • Stanna hemma om man känner dig sjuk, och/eller har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion.
  • Man kan komma tillbaka till förskola/skola om man känt dig frisk i 24 timmar, även om vissa symptom kvarstår.

  Följande gäller för barn 6-16 år oavsett vaccinationsstatus.

  • Alla som får förkylningssymptom (även milda) ska vara hemma.
  • Testning rekommenderas på vårdcentral.
  • För återgång till verksamheten ska någon av punkt 1-2 vara uppfyllt:
   1. Endast lindriga kvarvarande symptom 5 dagar efter insjuknandet (Dit räknas även tjockare snuva om allmäntillståndet i övrigt är bra)
   2. Negativt PCR-test (d.v.s. de test som utförs på vårdcentral genom besök eller egentestning. Snabbtest/Antigentest räcker inte)
 • Om någon i hushållet testas positivt för Covid-19 ska man agera enligt följande:

  • Vid positivt PCR-test ska personer i hushållet stanna hemma i minst 5 dagar från den dag den positivt testade personen fick symptom.
  • Vid positivt antigentest/snabbtest bör personer i hushållet stanna hemma i minst 5 dagar från den dag den positivt testade personen fick symptom.

  (Inget av ovanstående gäller symptomfria personer som haft covid de senaste 3 månaderna eller har tagit 3 doser av covidvaccin)

 • Covid-19 påminner om vanlig förkylning eller influensa. Vanliga symtom är feber och hosta. Andra symtom kan vara andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, nedsatt lukt- och smaksinne, diarré.

  Vanliga symtom vid pollenallergi är astmatiska besvär, retningar i luftrören, huvudvärk, klåda i hals och gom, nysningar, nästäppa, rinnande/svidande/kliande ögon.

  Pollenallergi ger inte hög feber. Besvären vid pollenallergi kan dessutom variera från dag till dag och varar under en längre tid än förkylning.
  Barn och elever som har känd pollenallergi bör medicinera för sina besvär med antingen receptbelagda läkemedel eller receptfria som finns på apoteken. Det är bra att ta antihistamin kontinuerligt under pollensäsongen. Elever som har svåra allergibesvär gör klokt i att börja några veckor i förväg.

  Barn och elever som har känd pollenallergi som medicineras kan vara i verksamheten, men endast om det går att säkerställa att symptomen beror på allergi. Vid osäkerhet ska barnet vara hemma.

 • Ett barn kan återgå till förskolan eller grundskolan med tillhörande fritidshem vid negativt PCR-test (snabbtest räcker inte) eller om det endast är milda kvarvarande symptom 5 dagar efter insjuknandet om man de senaste två dygnen känt sig återställd och varit feberfri.

  Covidtest rekommenderas enbart från förskoleklass och uppåt och enbart vid symptom på luftvägsinfektion.

 • Enligt Alingsås kommuns barnomsorgsregler avslutas en plats om den inte brukats på 2 månader (3 månader över sommaren). Undantag kan beviljas vid särskilda skäl, såsom långvarig sjukdom.

  Under rådande pandemi kan man även ansöka om undantag på grund av att det rådande smittläget. Kontakta i så fall: jonas.nordlander@alingsas.se för att undersöka möjligheten till ett sådant undantag. Inga platser kommer avslutas på grund av långvarig frånvaro under januari-februari 2022.

 • Med den kunskap som Folkhälsomyndigheten har idag om covid-19 är det inte klarlagt i vilken utsträckning ett antikroppssvar resulterar i immunitet eller hur länge immuniteten kvarstår. Därför finns det just nu inga speciella rekommendationer för personer med antikroppar, utan samma förfarande som tidigare gäller för alla. Detta innebär att även om ditt barn har tagit test som visar på antikroppar mot covid-19 så gäller samma regler enligt ovan för sjukdom och lindriga symptom.

 • Vi vill påminna om att det kan förekomma ryktesspridning i smittans spår och vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier

Jonas Nordlander

NULL

Barnomsorgssamordnare, Barn- och ungdomskontoret