Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnomsorg, grundskola och covid-19

Barn- och ungdomskontoret är för tillfället stängt för besökare. Kontakt sker via telefon eller mail.

Förskolor och fritidshem är i dagsläget öppna som vanligt. Justeringar kring grupper och avdelningar kan förekomma i vissa verksamheter. Öppna förskolan är stängd hela vårterminen.

Texten uppdaterad 2021-06-16

Alingsås kommun arbetar hela tiden för att minska smittspridningen av covid-19. Detta betyder extra försiktighetsåtgärder inom våra verksamheter.

Verksamheterna är öppna

Förskolor och fritidshem är öppet som vanligt. Justeringar kring grupper och avdelningar kan förekomma i vissa verksamheter

Information:

 • Avslutningar och andra sammankomster får bli annorlunda i år, men personalen kommer jobba för att skapa fina och minnesvärda sammanhang. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även fortsättningsvis.

  Aktiviteter

  Smittskydd i Västra Götaland påtalar att aktiviteter under våren/senvåren ska ske klassvis, eller andra naturliga grupperingar inom förskola och skola. Det innebär att barn och elever inte ska blanda sig med varken vårdnadshavare eller andra personer, och inte heller med barn/elever som de inte normalt träffar dagligen. Riktlinjerna är samma som förra året. Skillnaden är att läget är ännu skarpare på grund av att smittan i Västra Götaland är hög.

  Avslutningar

  Vad gäller avslutningar/sommarfester så ska de ske grupp- och klassvis. Föräldrar eller andra vuxna ska inte delta.

  Utflykter

  Vad gäller utflykter och besök på andra ställen så gäller detsamma som vid avslutningar: Det kan förekomma gruppvis och på rimliga avstånd (inom kommunen). Kollektivtrafik kommer inte användas. Inga föräldrar eller andra vuxna ska delta vid sådana tillfällen

 • Enligt Alingsås kommuns barnomsorgsregler avslutas en plats om den inte brukats på 2 månader (3 månader över sommaren). Undantag kan beviljas vid särskilda skäl, såsom långvarig sjukdom.

  Under rådande pandemi kan man även ansöka om undantag på grund av att det rådande smittläget. Kontakta i så fall: jonas.nordlander@alingsas.se för att undersöka möjligheten till ett sådant undantag.

 • Covid-19 påminner om vanlig förkylning eller influensa. Vanliga symtom är feber och hosta. Andra symtom kan vara andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk, nedsatt lukt- och smaksinne, diarré.

  Vanliga symtom vid pollenallergi är astmatiska besvär, retningar i luftrören, huvudvärk, klåda i hals och gom, nysningar, nästäppa, rinnande/svidande/kliande ögon.

  Pollenallergi ger inte hög feber. Besvären vid pollenallergi kan dessutom variera från dag till dag och varar under en längre tid än förkylning.
  Barn och elever som har känd pollenallergi bör medicinera för sina besvär med antingen receptbelagda läkemedel eller receptfria som finns på apoteken. Det är bra att ta antihistamin kontinuerligt under pollensäsongen. Elever som har svåra allergibesvär gör klokt i att börja några veckor i förväg.

  Barn och elever som har känd pollenallergi som medicineras kan vara i verksamheten, men endast om det går att säkerställa att symptomen beror på allergi. Vid osäkerhet ska barnet vara hemma.

 • I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 fått stor spridning. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att du som reser in i Sverige undviker nära kontakter i minst sju dagar, testar dig för covid-19 vid inresan till Sverige och på dag fem efter ankomst. Rekommendationerna gäller både svenska och utländska medborgare.

  Från och med 1 juni 2021 så krävs inte längre testning eller karantän för svenska medborgare vid inresa från länder inom EU och Schengensamarbetet, samt vid inresa från Andorra, Australien, Island, Israel, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, Norge, Nya Zeeland, Rwanda, San Arino, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Thailand och Vatikanstaten.

 • Om en familj är satt i karantän på grund av smitta i familjen/hemmet, så ska barn vara hemma från förskola och skola. Föräldern kontaktar elevens lärare för att stämma av eventuell distansundervisning eller hemuppgifter.

  Om en vårdnadshavare har förkylningssymptom får man inte vistas på verksamhetens område. Lämning och hämtning får i så fall ske av annan person.

  Om du som vårdnadshavare har fått diagnosen långtidscovid, så får du lämna och hämta på förskola och skola även med kvarvarande symptom, om din läkare intygat att du inte längre kan smitta. Rektor kan vid behov begära in läkarintyg som styrker din diagnos.

  • Personer med sjukdomssymptom får inte vistas på verksamheternas område om man inte testat sig negativt för covid-19 under samma sjukdomsperiod.
  • Lämning och hämtning ska i största möjliga mån ske utomhus. I de fall det är svårt att organisera kommer det finnas en begränsning i hur många personer som samtidigt får vistas i hallen/tamburen. Det är tillåtet att gå in om behov finns, till exempel att lämna och hämta extrakläder, men i de fallen ska du befinna dig så kort tid som möjligt i lokalen
  • Om du behöver samtala med personalen om något annat än en kort fråga ska du i första hand ringa dem
  • Grunden är att det ska kännas tryggt för barnen vid hämtning och lämning. Därför utformas riktlinjer av rektor för de lokala verksamheterna, utifrån de förutsättningar som finns
 • Ett barn som är sjukt får inte vistas i förskola, skola och fritidshem. Under pågående pandemi är definitionen av sjukdom snävare än vanligt, utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

  Är ditt barn sjukt, även som symptom är lindriga ska barnet stanna hemma. Vilka symptom de känner är inte det viktiga, utan känner de dig sjuka på något sätt ska de hålla sig hemma och begränsa dina sociala kontakter.

  Ditt barn ska vara symptomfritt i minst 48 timmar innan barnet kan komma tillbaka till skolan/förskolan, men om ett endast barn har lindriga symptom, när det gått 7 dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och förskola ske. Från och med 1 juni räknas även tjockare snuva som lindrigt förkylningssymptom, vilket innebär att ett barn kan komma tillbaka till verksamheten efter 7 dagar med snuva om allmäntillståndet tillåter.

  Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

 • Ett barn kan återgå till förskolan eller grundskolan med tillhörande fritidshem vid negativt PCR-test (snabbtest räcker inte). Detta förutsätter dock att allmäntillståndet tillåter, och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

 • Barn och elever är välkomna till förskola, skola och fritidshem om de är friska och inte har några förkylningssymptom. Om en vårdnadshavare har förkylningssymptom får man inte vistas på verksamhetens område. Lämning och hämtning får i så fall ske av annan person.

  Vid konstaterad Covid-19 i familjen/hemmet gäller reglerna under rubriken ”Familjekarantän”.

  Om du som vårdnadshavare har fått diagnosen långtidscovid, så får du lämna och hämta på förskola och skola även med kvarvarande symptom, om din läkare intygat att du inte längre kan smitta. Rektor kan vid behov begära in läkarintyg som styrker din diagnos.

 • Med den kunskap som Folkhälsomyndigheten har idag om covid-19 är det inte klarlagt i vilken utsträckning ett antikroppssvar resulterar i immunitet eller hur länge immuniteten kvarstår. Därför finns det just nu inga speciella rekommendationer för personer med antikroppar, utan samma förfarande som tidigare gäller för alla. Detta innebär att även om ditt barn har tagit test som visar på antikroppar mot covid-19 så gäller samma regler enligt ovan för sjukdom och lindriga symptom.

 • Tillhör ditt barn eller någon i er närhet en riskgrupp så är det ni som vårdnadshavare tillsammans med läkare som avgör om ett friskt barn ska vara hemma. Detta är inte en bedömning som skolan eller förskolan kommer att göra. Är du eller ditt barn i riskgrupp behöver du kontakta rektor för att föra dialog om hur undervisning för ditt barn ska kunna bedrivas.

  Om ditt barn inte kan vistas på förskolan under mer än 2 månaders tid på grund av att barnet eller familjemedlem är i riskgrupp: Kontakta förvaltningens barnomsorgssamordnare på kontaktuppgifterna längst ner på denna sida för möjlighet att bevilja frånvaro under längre tid utan att förlora sin plats. Detta gäller oavsett om barnet går på en kommunal eller fristående förskola.

 • Fritidsregler vid heltidspermittering från jobbet

  Rätten till fritidshem upphör vid heltidspermittering eller arbetslöshet, men du som förälder har rätt att nyttja platsen under uppsägningstiden på två månader. Fritidsplatsen avslutas med två månaders uppsägningstid. Uppstår behov av fritidshem innan uppsägningstidens slut (att du åter arbetar eller studerar), så tas slutdatumet bort och platsen fortsätter.

  Förskoleregler vid heltidspermittering från jobbet

  Om du som förälder blir heltidspermitterad från ditt jobb så har ditt barn rätt till 15 timmar/vecka från första permitteringsveckan.

 • Deltidspermittering (när föräldrar jobbar deltid och är permitterad deltid) hanteras på samma sätt som vanligt deltidsarbete: Om föräldern jobbar så kan de lämna på förskola/fritids. Om de är hemma så är barnet hemma.

 • Varför får syskon till sjuka barn eller barn som har sjuka föräldrar komma till förskola och skola?

  I den frågan har myndigheterna varit tydliga: Barns och elevers välmående är i stort behov av de sammanhang som skola och förskola innebär. I skolan råder dessutom skolplikt. Därför kommer förvaltningen i detta läget inte hindra friska barn från att komma till verksamheten. Undantaget är när det finns konstaterat fall av Covid-19 i familjen. Då ska hela familjen vara i karantän i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer..

  Varför kan inte alla verksamheter ha samma riktlinjer?

  Barn- och ungdomsförvaltningen har verksamheter i åldrarna 1-16 år. Lokalernas storlek varierar allt från att ha 20 barn till knappt 500 barn/elever. Därför finns lokala anpassningar utifrån varje verksamhets möjligheter.

  Ska all lämning och hämtning ske utomhus?

  Bara om det går att organisera i respektive verksamhet. Utomhuslämning- och hämtning anordnas under de tider det går (om det går) I övrigt beslutar rektor om begränsning av antal personer som får vistas i tamburen samtidigt, samt att de vistas där så kort tid som möjligt.

  Restriktionerna gäller hela spannet 1-16 år. Det finns möjligheter i skolan som inte finns i förskolan och tvärt om. Därför måste förfarandet vara lokalt anpassat.

 • Vi vill påminna om att det kan förekomma ryktesspridning i smittans spår och vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier

Jonas Nordlander

NULL

Barnomsorgssamordnare, Barn- och ungdomskontoret