Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnomsorg, grundskola och covid-19

Alla skolor är i dagsläget öppna som vanligt. Förskola och fritidshem är öppet som vanligt. Justeringar kring grupper och avdelningar kan förekomma i vissa verksamheter.

Texten uppdaterad 2020-09-30

Alingsås kommun arbetar hela tiden för att minska smittspridningen av covid-19. Detta betyder extra försiktighetsåtgärder inom våra verksamheter.

Verksamheterna är öppna

Alla skolor är i dagsläget öppna som vanligt. Förskolor och fritidshem är öppet som vanligt. Justeringar kring grupper och avdelningar kan förekomma i vissa verksamheter.

Skolplikt

Det råder skolplikt från förskoleklass till årskurs 9, och utgångspunkten är att friska barn ska vara i skolan.

Frågor och svar:

 • Är ditt barn sjukt, även som symptom är lindriga ska barnet stanna hemma. Vilka symptom de känner är inte det viktiga, utan känner de dig sjuka på något sätt ska de hålla sig hemma och begränsa dina sociala kontakter.

  Ditt barn ska vara symptomfritt i minst 48 timmar innan barnet kan komma tillbaka till skolan/förskolan, men om ett endast barn har lindriga symptom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det gått 7 dagar efter insjuknandet kan återgång till skola och förskola ske.

  Lindriga och tillfälliga symtom hos ett i övrigt piggt och opåverkat barn; som till exempel lätt rinnsnuva efter utevistelse eller gråt och/eller enstaka hostningar, ska inte bedömas som symtom på tillkommen infektion och möjlig covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen och oberoende av om barnet har vistats utom-eller inomhus, bör det tolkas som tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

 • Ett barn kan återgå till grundskolan med tillhörande fritidshem vid negativt covidtest. Detta förutsätter att allmäntillståndet
  tillåter, och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

  Testning gäller inte barn i förskolan eller i grundsärskolan med tillhörande fritids. För dessa barn gäller fortfarande symptomfri i 48 timmar eller endast lindriga symptom efter 7 dagar enligt informationen under kategorin: ”Barn med lindriga sjukdomssymptom”

  Svar på covidtest kommer som regel via ett sms till vårdnadshavaren. Detta sms ska visas upp (på rimligt avstånd) vid återgång till skolan om lindriga förkylningssymptom kvarstår och om det gått mindre än 7 dagar.

 • Barn och elever är välkomna till förskola, skola och fritidshem om de är friska och inte har några förkylningssymptom. Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren transportera, hämta och lämna sina barn i förskolan och skolan/fritidshemmet, men endast om det kan ske utan nära kontakter med andra. Om du som vårdnadshavare är sjuk ska du inte följa med barnet in i skolans eller förskolans lokaler.

 • Med den kunskap som Folkhälsomyndigheten har idag om covid-19 är det inte klarlagt i vilken utsträckning ett antikroppssvar resulterar i immunitet eller hur länge immuniteten kvarstår. Därför finns det just nu inga speciella rekommendationer för personer med antikroppar, utan samma förfarande som tidigare gäller för alla. Detta innebär att även om ditt barn har tagit test som visar på antikroppar mot covid-19 så gäller samma regler enligt ovan för sjukdom och lindriga symptom.

 • Om en familj är satt i karantän på grund av smitta i familjen, så får friska barn fortfarande komma till förskola och skola. Om en vårdnadshavare har konstaterad eller misstänkt covid-19, kan vårdnadshavaren transportera, hämta och lämna sina barn i förskolan och skolan/fritidshemmet, men endast om det kan ske utan nära kontakter med andra.

 • Tillhör ditt barn eller någon i er närhet en riskgrupp så är det ni som vårdnadshavare tillsammans med läkare som avgör om ett friskt barn ska vara hemma. Detta är inte en bedömning som skolan eller förskolan kommer att göra. Är du eller ditt barn i riskgrupp behöver du kontakta rektor för att föra dialog om hur undervisning för ditt barn ska kunna bedrivas.

 • Fritidsregler vid heltidspermittering från jobbet

  Rätten till fritidshem upphör vid heltidspermittering eller arbetslöshet, men du som förälder har rätt att nyttja platsen under uppsägningstiden på två månader. Fritidsplatsen avslutas med två månaders uppsägningstid. Uppstår behov av fritidshem innan uppsägningstidens slut (att du åter arbetar eller studerar), så tas slutdatumet bort och platsen fortsätter.

  Förskoleregler vid heltidspermittering från jobbet

  Om du som förälder blir heltidspermitterad från ditt jobb så har ditt barn rätt till 15 timmar/vecka från första permitteringsveckan.

 • Deltidspermittering (när föräldrar jobbar deltid och är permitterad deltid) hanteras på samma sätt som vanligt deltidsarbete: Om föräldern jobbar så kan de lämna på förskola/fritids. Om de är hemma så är barnet hemma.

 • Vi vill påminna om att det kan förekomma ryktesspridning i smittans spår och vi vill därför påminna om vikten av att vara källkritisk när man tar del av information som sprids, till exempel i sociala medier

Jonas Nordlander

NULL

Barnomsorgssamordnare, Barn- och ungdomskontoret