9/9 Nuläge covid-19

Lättade restriktioner den 29/9

I veckan kom regeringen och Folkhälsomyndigheten med besked om att nästa steg mot ett öppnande av Sverige tas den 29/9. Exempelvis tas då taket för antal åskådare på evenemang bort, och även de kvarvarande restriktionerna för restauranger försvinner.

De allmänna råden om att stanna hemma och testa sig vid symptom samt att hålla en god handhygien och hålla avstånd till andra personer kommer att ligga kvar efter 29 september. Det kan också bli fler rekommendationer som gäller ovaccinerade personer över 16 år.

Läs mer om förändringarna den 29/9 här.

Vaccineringen fortsätter

Det är fortsatt så att Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att vaccinera sig med två doser. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska risken för svår sjukdom och då också avlasta vården. Här kan du läsa mer om vaccinering och söka efter lediga tider.

Smittläget

De senaste veckorna har smittspridningen ökat en del i både regionen och Alingsås kommun. Det är främst ovaccinerade som blir svårt sjuka, men vi måste alla ta ansvar för att minimera risken för smittspridning. Den senaste veckan har 1356 fall konstaterats i regionen, vilket är en liten ökning från 1352 fall föregående vecka. I Alingsås kommun är motsvarande ökning från 37 till 51 konstaterade fall.

I takt med att vaccinationstäckning blir högre och högre är det färre personer som löper risk att bli svårt sjuka av covid-19. Men Folkhälsomyndigheten uppmanar ändå att fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen och att vaccinera sig för att skydda både sig själv och andra från svår sjukdom.

Alingsås kommun