23/9 Nuläge covid-19

Information om vaccinering

Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionen fortsätter att uppmana alla att ta två doser vaccin för att skydda både sig själv och alla andra. I veckan har det också meddelats att vaccineringen av ungdomar 12-15 år kan starta redan i oktober månad, men mer information om det kommer framöver. Även mer information om en eventuell tredje dos vaccin kommer senare.

Vidare har Västra Götalandsregionen nu påbörjat marknadsföringen av den stora vaccinationsdagen lördagen den 2 oktober. Då blir det drop in kl. 10-14 hos vaccinatörer runt om i hela Västra Götaland, och målsättningen är att så många som möjligt av dem som ännu inte vaccinerat sig ska ta chansen att göra det den här dagen. Har du ännu inte vaccinerat dig är detta med andra ord ett bra tillfälle.

Efter den 29 september

Som ni vet försvinner många restriktioner i samhället den 29 september. Det påverkar en del av kommunens verksamheter, medan andra kommer att bedrivas på liknande sätt även framöver.

Det är också viktigt att det personliga ansvaret tas även framöver, och det handlar främst om att stanna hemma och testa sig vid symptom. Dessutom rekommenderas ovaccinerade att hålla avstånd till andra människor och att undvika nära kontakt med personer i riskgrupp. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller efter den 29 september. 

Smittoläget

Efter många veckor med en ökad smittspridning syns en nedgång av antalet konstaterade fall i Västra Götalandsregionen den senaste veckan. Minskningen är på drygt 22 procent, ner till 1408 fall under vecka 37. I Alingsås kommun syns en liten, liten minskning när vi går från 57 konstaterade fall under vecka 36 till 56 fall under vecka 37. Givetvis positivt att ökningen har avtagit, och i takt med att allt fler vaccineras minskar risken för svår sjukdom.

Vi påminner dock om att de nationella råden gäller ytterligare en knapp vecka, det är viktigt att vi följer dem för att få ett bra utgångsläge den 29 september. Det allra viktigaste – som även gäller efter att många andra restriktioner hävts – är att stanna hemma och testa sig vid symptom.

Vi påminner om att det finns mer aktuell information på krisinformation.se.

Alingsås kommun