Kommunens verksamheter

De kommunala verksamheterna fungerar nu i stort sett som vanligt.

Texten uppdaterad 2022-03-15

Från den 9 februari är grundläget att alla kommunala verksamheter återgår till ett ordinarie öppettider och ordinarie service.

Inom vård och omsorg är det dock så att särskilda regler och rutiner kvarstår även efter den 9/2. Detta för att skydda de mest sårbara från sjukdom.

Vi uppmanar alla att följa den skyltning och de regler som gäller på respektive plats när du besöker Alingsås kommun.

Alingsås kommun