Lendahls musikförskola

Lendahls musikförskola ligger i centrum med närhet till Lendahlsskolan. Förskolans musikprofilen är en röd tråd i den dagliga verksamheten.

Texten uppdaterad 2023-12-13

Förskolan arbetar med estetisk verksamhet där musiken står i centrum. Verksamheten anpassas efter barnens önskemål i kombination med den planerade, lärarledda verksamheten.

Musik, ett verktyg för att nå målen

Uppleva, skapa, sjunga, och dansa är nyckelord på förskolan. Den estetiska verksamheten används som medel för att nå fram till målen genom musikens grundstenar; puls, takt och rytm.

Förskolans musikprofil ger goda möjligheter för att utveckla barnens skapandeförmåga genom sång, dans, musik, drama och bild. Däribland ingår orkesterspel med olika instrument och rörelse till flera sorters musik samt ”lek och lär” kring puls, takt och rytm.

Musiken är en rödtråd genom verksamheten och knyter samman musiksamlingarna, skapande arbete i verkstaden med boksamtal och mattegrupper. Barnen ges möjlighet att använda flertalet olika instrument fritt under dagen.

Eget skapande

Det finns gott om olika material för konstruktion som papprör, stavar, klossar, kugghjul, magneter, stora tygstycken, pinnar, kottar och brädor både inom- och utomhus. Det finns också material som ficklampor, speglar, kikare och timglas för barnens eget utforskande.

Kompisregel

Förskolan arbetar med kompisregel: ”du skall vara en sådan kompis som du vill att kompisen skall vara mot dig”.

Under alla dagens moment arbetar förskolan för att alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen. Genom relationsskapande arbete för en god relation mellan pedagog och barn ges en förutsättning för en trygg, rolig och lärorik förskola för alla barn. Personalen visar tillit till barnets förmåga och bygger såväl relationer som undervisning på det som fungerar bra och på det barnet visar intresse för.

Utvecklingssamtal och kontinuerliga dialoger

Varje barn har en ansvarspedagog som kontinuerligt har en dialog och planerade utvecklingssamtal med föräldrarna om barnets situation, utveckling och trivsel.