Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Språkutveckling

Texten uppdaterad 2020-04-08

Team Kommunikation

Team kommunikation är en del av Stöd och utveckling och består av en logoped, en hörsel-och specialpedagog samt en samordnare för nyanlända. Vi har kompetens inom områdena språk, tal, kommunikation, flerspråkighet samt hörsel. Vårt uppdrag är att med fördjupade kunskaper och utifrånperspektiv förstärka och utveckla verksamheternas förebyggande och främjande arbeta. Vi arbetar på uppdrag av förskola, grundsärskola och grundskola i dialog med dess barn/elevhälsa och ledning. Tillsammans med verksamheterna kan våra olika kompetenser samverka och bli ett framgångsrikt stöd för att skapa en likvärdig och tillgänglig lärmiljö för alla våra barn och elever.

Utmaningar och behov att samverka kring kan tex handla om :

  • Tillgänglig lärmiljö
  • Hörselnedsättning
  • NPF
  • Ljudmiljö
  • Språklig sårbarhet
  • Kommunikation
  • Flerspråkighet
  • TAKK/AKK

Samverkan med Team Kommunikation sker oftast genom besök i verksamheten, handledning och att skapa skräddarsydda utbildningar. Möjlighet finns även för verksamheterna att besöka oss i Språkoteket, där vi tillsammans utforskar språkutvecklande material för utlåning.

Alingsås kommun