Språkutveckling

Texten uppdaterad 2023-07-18

Team Kommunikation

Team kommunikation är en del av Stöd och utveckling och består av en logoped, och en hörsel- och specialpedagog. Vi har kompetens inom områdena språk, tal, kommunikation, flerspråkighet samt hörsel. Vårt uppdrag är att med fördjupade kunskaper och utifrånperspektiv förstärka och utveckla verksamheternas förebyggande och främjande arbeta. Vi arbetar på uppdrag av förskola, anpassad grundskola och grundskola i dialog med dess barn/elevhälsa och ledning. Tillsammans med verksamheterna kan våra olika kompetenser samverka och bli ett framgångsrikt stöd för att skapa en likvärdig och tillgänglig lärmiljö för alla våra barn och elever.

Utmaningar och behov att samverka kring kan tex handla om :

  • Tillgänglig lärmiljö
  • Hörselnedsättning
  • Ljudmiljö
  • Språklig sårbarhet
  • Kommunikation
  • Flerspråkighet
  • TAKK/AKK

Samverkan med Team Kommunikation sker oftast genom besök i verksamheten, handledning och att skapa skräddarsydda utbildningar. Möjlighet finns även för verksamheterna att besöka oss i Språkoteket, där vi tillsammans utforskar språkutvecklande material för utlåning.

Alingsås kommun