Lämna synpunkt / klagomål till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bl a för tomtkö, bygglov,detaljplanering, exploatering och naturvårdsfrågor.