Lämna synpunkt / klagomål till samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bl a för tomtkö, bygglov, detaljplanering, exploatering, kollektivtrafik och naturvårdsfrågor.