Markanvisningstävling Kavlås äng

Texten uppdaterad 2023-09-08

Markanvisningstävlingen avseende del av Kavlås äng är avgjord. Alingsås kommunstyrelse har fattat beslut om att erbjuda 4D-gruppen en markanvisning för fastigheten, där de ska uppföra sitt förslag framtaget av Poll Arkitektur.

Bakgrund och syfte

Markanvisningen har genomförts i två steg. Första steget var en intresseanmälan där alla intresserade gavs möjlighet att inkomma med en projektidé. Av inkomna intresseanmälningar valdes tre aktörer ut som fick lämna in ett utvecklat och mer genomarbetat förslag. 

Det övergripande syftet med markanvisningstävlingen var att med hjälp av förfarandet tillskapa vackra och klimatsmarta bostäder av hög kvalitet, i linje med Alingsås kommuns Vision 2040.

Snabba fakta om förslaget

Fastighetsbeteckning: Del av Stadsskogen 1:1
Antal bostäder: 29 st.
Upplåtelseform: Äganderätt
Projektägare: 4D-gruppen
Arkitekt: Poll Arkitektur 

Tidplan

  • November 2023 tecknas markanvisningsavtal med 4D-Gruppen.
  • Bygglov innan slutet av februari 2025.

Klicka här för att se det vinnande bidraget.

Jesper Sjögren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten