Publicerad 2022-11-21, kl 09:00

Målet – prisvärda småhus i Alingsåsstil

Nu tas ett steg mot att skapa fler småhus som fler alingsåsare har möjlighet att efterfråga. De nya bostäderna på Kavlås äng ska byggas i en klassisk stil som knyter an till och stärker Alingsås småstadskaraktär och unika identitet.

Alingsås kommun kan återigen bjuda in till en markanvisningstävling, den här gången för en del av området Kavlås äng. Inom tävlingsområdet ska det uppföras cirka 25 rad-/par- eller kedjehus som sedan ska säljas som äganderätter. Alla som är intresserade av att delta är välkomna att skicka in en projektidé till markanvisningstävlingen som avgörs i två steg.

— Den här tävlingen går helt i linje med vår gemensamma ambition för Alingsås utveckling. Här kombinerar vi byggandet av prisvärda bostäder med vacker, klassisk arkitektur som stärker vår kommuns särart, säger de två kommunalråden Daniel Filipsson (M) och Simon Waern (S).

Tävling i två steg

Alingsås kommuns tidigare markanvisningstävling för Skogskullen i Stadsskogen vann pris som årets markanvisning 2021 av Markanvisning.se. Tävlingen för Kavlås äng genomförs i likhet med den föregående tävlingen i två steg. I det första – som öppnar den 28 november – är alla intressenter välkomna att lämna in en projektidé som presenterar en tänkbar byggnation på fastigheten. Förslagen bedöms på ett övergripande plan utifrån kategorierna gestaltning, boendemiljö och klimatpåverkan. Intresseanmälan stänger den 22 januari.

I februari månad inleds den andra fasen i tävlingen. Då har de tre bästa förslagen valts ut, och de utvalda aktörerna har då fram till mitten av maj på sig att lämna in material där visionerna från projektidén översätts till en gestaltad och synlig form. I detta steg poängsätts förslagen, där det förslag som får högst poäng utses till vinnare av tävlingen.

Det förslag som utses till vinnare kommer att ges möjlighet att köpa och bebygga marken, under förutsättning att tävlingsförslaget efterlevs. Det formella beslutet om tilldelningen fattas på politisk nivå i kommunstyrelsen i juni 2023.

— Vi fick mycket positiv feedback från tävlingen vi hade för Skogskullen förra året och vi kommer använda all input vi fick då för att förbättra vår process. Nu hoppas vi på ett stort intresse från marknadens aktörer, säger exploateringsingenjör Jesper Sjögren.

Läs mer om Kavlås äng.

Jesper Sjögren

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten