1 Driftstörningar

Lindens förskola

Lindens förskola är inrymd i en pittoresk sekelskiftesvilla och i en paviljong. Förskolan ligger i centrala Alingsås.

Texten uppdaterad 2024-06-07

Utanför Lindens förskola.

Förskolans lekgård har förutom gungor, sandlådor och rutschkana även en liten fotbollsplan med konstgräs.

Förskolans barn ger sig ut på promenader i närmiljön. De besöker parker, lekplatser och bibliotek som finns nära. Förskolan arbetar med språket i fokus på många olika sätt. T. ex. genom barns flerspråkighet och att utöka begreppsförråd. Förskolan står i startgroparna med att utveckla utemiljön, både med material och redskap för att utmana och utveckla barnens nyfikenhet och kunskaper.