1 Driftstörningar

Näringslivsrådet

Texten uppdaterad 2022-03-29

Beskrivning: Ett rådgivande organ för att skapa samsyn mellan företag och kommun vad gäller näringslivsutvecklingen i Alingsås. Under 2022 förstärks Näringslivsrådet med ytterligare representation genom Bjärkeföretagens förening.

Tidplan: löpande, 2-3 ggr/termin

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Mer info: Näringslivsrådet – Alingsås kommun (alingsas.se)

Alingsås kommun