Näringslivsforum

Texten uppdaterad 2023-12-13

Beskrivning: Näringslivsforum genomförs av Näringslivsrådet. En dialogträff för företagare, politiker och tjänstepersoner.

Tidplan: 1-2 ggr/termin

Ansvarig: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: Näringslivsrådet

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Mer info: Nätverk och forum

Alingsås kommun