Invasionen av Ukraina

Alingsås kommun följer utvecklingen i Ukraina och de möjliga konsekvenserna för oss i Sverige. Här kan du hitta den senaste informationen från oss och länkar till viktig information från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och andra pålitliga källor.

Eija Suhonen

NULL

Säkerhetschef, Säkerhetsenheten