2 Driftstörningar
sv Swedish

Invasionen av Ukraina

Alingsås kommun följer utvecklingen i Ukraina och de möjliga konsekvenserna för oss i Sverige. Här kan du hitta den senaste informationen från oss och länkar till viktig information från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och andra pålitliga källor.

Krister Lankinen

NULL

Beredskapssamordnare, Säkerhetsenheten

Eija Suhonen

NULL

Säkerhetschef, Säkerhetsenheten