Stort ansvar att ta emot flyktingar

Många ideella aktörer och privatpersoner öppnar nu sina hem och gör sig redo för att ta emot flyktingar. Det är storhjärtat och beundransvärt, men också ett stort ansvar.

Texten uppdaterad 2022-04-13

Långsiktigt åtagande

Tänk på att det är ett långsiktigt åtagande och att kommunen eller Migrationsverket inte ersätter privatpersoner som på eget initiativ tar emot flyktingar. Dock finns det ett flertal lokala och nationella organisationer samt privatpersoner som gör insamlingar av mat och kläder, som kan vara till stöd för den som upplåter boende för flyktingar.

Flyktingar som har behov av ekonomiskt stöd har också rätt till dagersättning om de söker asyl eller uppehållstillstånd.

Frågor och svar om situationen i Ukraina (migrationsverket.se)

Prata med kommun och myndighet

Om man tar emot flyktingar är det viktigt att hjälpa dem att registrera sig hos Migrationsverket och även att ta kontakt med kommunen när man tar emot barn så att vi vet vilka som behöver skolgång och förskola. Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till skolgång på samma sätt som asylsökande barn och ungdomar.

Tänk också på att man aldrig ska ta emot barn som kommer utan vårdnadshavare på egen hand, utan då alltid kontakta socialtjänsten i kommunen (0322-61 66 40).

Det är också bra att veta att om boendesituationen i en privat bostad inte är hållbar är det Migrationsverkets ansvar att ordna boende, men då behöver flyktingarna själva vända sig dit (0771‑235 235). På den här sidan får du veta mer om hur Migrationsverket hjälper till med boende.

Länkar till information på ukrainska

Alingsås kommun