Publicerad 2022-06-28, kl 15:05

Förändringar i boendeansvar för ukrainska flyktingar

Från och med den 1 juli gäller ett nytt regelverk för fördelning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (alltså de flesta av de flyktingar som kommer från Ukraina). Målet är att det ska bli en jämnare fördelning över Sveriges kommuner.

Situationen i Alingsås

Just nu bor redan runt 100 ukrainska flyktingar i Alingsås kommun. Alla bor i det som kallas ”eget boende”, vilket innebär att de är inneboende eller själva hyr en bostad.

Vad kommer att ske?

Enligt det nya regelverket ska Alingsås kommun bereda plats för 104 flyktingar som idag bor i Migrationsverkets boenden. Det är Migrationsverket som ansvarar för fördelning och anvisning, och de vill i första hand anvisa personer som idag bor i deras egna anläggningar. Detta innebär att de som idag bor i ”eget boende” i Alingsås inte självklart kommer att kunna få plats i kommunens boenden.

Kommunen har fått in erbjudande från såväl privatpersoner som hyresvärdar som erbjudit olika typer av boenden. Vi har också några egna hus som vi ställt iordning i väntan på att de första ska anlända. Den information vi har idag är att alla inte ska anlända samtidigt, vilket ger oss tid att succesivt hitta fler bra bostäder.

Om någon har friställda bostäder, hus eller lokaler som de tror kan vara till nytta, kan de höra av sig till oss på kommunstyrelsen@alingsas.se.

Läs mer om: ”Jämnare fördel­ning av boen­de­platser” (Migrationsverket.se)

Vad är massflyktsdirektivet?

Massflyktsdirektivet innebär att de som kommer från Ukraina erbjuds ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd. I dagsläget gäller uppehållstillståndet till och med den 4 mars 2023.

Alingsås kommun

Interna genvägar

Invasionen av Ukraina