Utveckla affärsmodeller inom gröna näringar

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Samverka med regionala och lokala aktörer med fokus på företagsutveckling, innovationskraft och utveckling av nya affärsmodeller för verksamheter inom gröna näringar.

Syfte: Ökad klimatanpassning och samhällsberedskap gagnar både kommunen och de lokala företagen.

Tidplan: 2023-2026

Ansvarig: Näringslivsenheten

Kontaktperson: Mia Wallander, näringslivsstrateg

Alingsås kommun