Rävlyans förskola

Rävlyans förskola är naturskönt belägen i utkanten av Sollebrunns samhälle med gångavstånd till skogen, Sollebrunns skola och skolbiblioteket.

Texten uppdaterad 2024-02-09

Övergripande arbetssätt

På förskolorna i Team Norra möter vi ditt barn utifrån hens behov och intressen.

Barns språkutveckling är avgörande för att lyckas med utbildningen och det livslånga lärandet – därav lägger vi stort fokus på att stödja och stimulera deras språkutveckling på ett lekfullt sätt. För att ge barnen bästa möjliga förutsättningar arbetar vi därför strukturerat med Bornholms språklekar och Skolverkets moduler i ”Läslyftet” med planerad bokläsning, samtal och berättande.

Hos oss möter du legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare, som med gemensam kompetens skapar varje barns bästa förskola. Vi har också god tillgång till specialpedagog, psykolog och logoped, som stöd och handledning till arbetslagen.

I samklang med naturen

Genom dagliga utevistelse och skogsutflykter ges barnen en positiv upplevelse av naturen för att på sikt värna om den. Den hållbara utvecklingen vävs in i verksamheten.

Odlar egna grödor

På Rävlyans förskola finns det möjlighet att följa årstiderna genom att utforska knoppar och plantera i de egna odlingarna. Närheten till skogen ger tillgång till djurlivet utanför fönstret.

Lek, sagor, dans och sång

Förskolan arbetar utifrån ett temainriktat arbetssätt, som varierar år från år. Det innebär att bearbeta ett kunskapsinnehåll, genom sagor, rim och ramsor, drama, rörelse, sång, bild och form och framförallt lek.

Trygghet, nyfikenhet och glädje

Barnen ska känna sig trygga i verksamheten för att ta till sig kunskap. De ska få utveckla sin nyfikenhet och kreativitet tillsammans med andra för att främja det sociala samspelet.