Fyr
foto: Free Photos

Styrande dokument

Här har vi samlat skolans styrande dokument. 

För skolan: 

Arbetsplan för förskoleklassen

Arbetsplan för åk 1-3

Arbetsplan för åk 4-6

Tidsplan för övergång från åk 6-7

 

För fritidshemmen:

Arbetsplan för Kullen Rosen

Arbetsplan för Ängen Gärdet

 

För skolan och fritidshemmen: 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trivselregler