Ta fram stadsplan

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Stadsplanen ska peka ut kommunens långsiktiga framtidsbild för stadens fysiska miljöer och ska möjliggöra ändamålsenlig detaljplanering och genomförande, i enlighet med stadens tillväxtambitioner och med hänsyn till de lokala förutsättningarna.

Tidplan: 2021-2022

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: övriga förvaltningar, näringsliv

Kontaktperson: Rasmus Ljungqvist Persson, översiktsplanerare

Resultat: Stadsplan för Alingsås tätort

Rasmus Ljungqvist Persson

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen