Undersöka behov av uppdragsutbildningar hos näringslivet

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: För att förse näringslivet med rätt kompetens

Tidplan: 2022-2023

Ansvar: Kultur och utbildningsförvaltningen

Samarbetspartners: Näringslivet, Näringslivsenheten

Kontaktperson: Mia Wallander, utbildningskoordinator

Resultat: Westums behovsinventering försenad. Lunchseminarium om framtidens kompetens med Business Region Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund, Företagarna Alingsås. ARUBA-workshop om företagens egna kompetensutveckling.

Alingsås kommun