Fler mindre aktörer i upphandlingar

Texten uppdaterad 2022-11-04

Beskrivning: Hitta en metod för att möjliggöra att fler, mindre aktörer kan delta i kommunala upphandlingsförfaranden.

Tidplan: löpande

Ansvar: upphandlingsenheten, kommunledningskontoret

Kontaktperson: Georgia Lidborg, upphandlare, upphandlingsenheten, georgia.lidborg@alingsas.se, 0322-61 62 21

Alingsås kommun