Utforska möjligheter till att skapa omlastningscentraler för att köra ut gods med mindre fordon

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: effektivare transporter, ökad attraktivitet i stadskärnan

Tidplan: 2023

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Markus Thunberg, Infrastrukturstrateg och samordnare strategisk samhällsplanering

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen