Erbjuda samarbeten för att finna lösningar för det framtida parkeringsbehovet

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Samarbeten kan ske exempelvis genom samfällighetslösningar, samnyttjande, parkeringsnorm, etc.

Tidplan: 2023-2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Markus Thunberg, enhetschef strategisk samhällsplanering och Louice Norén, stadsmiljöchef

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen

Louice Norén

NULL

Avdelningschef, Stadsmiljöavdelningen