Cykelbanor mellan orter ska förbättras

Texten uppdaterad 2023-12-21

Beskrivning: Ny cykelbana till delsträckor enligt mål i översiktsplanen och förbättring av befintliga cykelbanor. Frågan hanteras inom arbetet med ny cykelplan för Alingsås kommun.

Tidplan: 2024

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartner: Trafikverket

Kontaktperson: Markus Thunberg, Infrastrukturstrateg och samordnare strategisk samhällsplanering och Louice Norén, stadsmiljöchef

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen

Louice Norén

NULL

Avdelningschef, Stadsmiljöavdelningen