1 Driftstörningar

Bygga ut laddinfrastrukturen

Texten uppdaterad 2021-10-22

Beskrivning: Nya laddstolpar som möjliggör för fler att använda el- eller hybridfordon på ett enkelt sätt.

Tidplan: 2021-2022

Ansvar: Alingsås Energi

Samarbetspartners: Kommunledningskontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontaktperson: Michael Ingeldi, avdelningschef affärstab, Alingsås Energi, michael.ingeldi@alingsasenergi.se, 0322-61 76 40

Alingsås kommun