1 Driftstörningar

Ta fram riktlinjer för service och bemötande

Beskrivning: Invånare, företag och föreningar ska kunna räkna med en hög servicenivå och ett gott bemötande i sina kontakter med oss inom kommunen. Därför har vi tagit fram interna riktlinjer för service och bemötande.

Tidplan: 2021

Ansvar: Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Maria Standar, kommundirektör

Maria Standar

NULL

Kommundirektör, Kommunledningskontoret