Stödpaket till näringslivet

Texten uppdaterad 2021-10-19

Beskrivning: stödja de lokala företagen med 15 riktade åtgärder med anledning av Coronapandemin. Läs mer genom att klicka här.

Tidplan: 2021

Ansvar: Tillväxtavdelningen, Kommunledningskontoret

Samarbetspartners: övriga förvaltningar

Kontaktperson: Anna Milsta, näringslivsstrateg

Alingsås kommun