Förankra platsvarumärket

Texten uppdaterad 2022-11-29

Beskrivning: Kommunicera och förankra den goda berättelsen om Alingsås och kommunens platsvarumärke internt med samtliga förvaltningar samt med externa intressenter.

Tidplan: 2022-2023

Ansvar: Kommunikationsenheten, Kommunledningskontoret

Kontaktperson: Niklas Ehnfors, kommunikationschef

Mer info: Alingsås förstärks med nytt platsvarumärke – Alingsås kommun (alingsas.se)

Niklas Ehnfors

NULL

Kommunikationschef, Kommunikationsenheten