Publicerad 2020-03-20, kl 11:07

Alingsås förstärks med nytt platsvarumärke

Nu lanseras en ny varumärkesplattform för Alingsås som plats med tillhörande logotyp och grafisk profil. 

– Syftet har varit att bevara det som fungerat så bra med det tidigare konceptet ”Kaféstaden” men samtidigt bredda bilden av platsen Alingsås och göra kommunen attraktiv för fler målgrupper, som inflyttare och företag, säger Niklas Ehnfors, kommunikationschef i Alingsås kommun.

Den nya varumärkesplattformen står på fyra ben:

Historien

Stadens 400-åriga historia kan ses med blotta ögat i den vackra trästaden och kan också upplevas i dess stora föreningsliv, blomstrande kafékultur och starka företagaranda.

Naturen

Det rika friluftslivet bland sjöar, skog och landsbygd skapar möjligheter till aktivitet och äventyr eller lugn och återhämtning, med familj eller på egen hand.

Närheten

I Alingsås är det nära till allt både inom kommunen och till den omkringliggande regionen. Det gör att tillgången på kompetens blir större och karriärmöjligheterna växer.

Handeln

Alingsås har ett brett utbud som gör att man kan lösa alla sina ärenden på hemmaplan, både hos de stora kedjorna och i de mindre, unika butikerna.

Som ett verktyg i det fortsatta arbetet med att marknadsföra varumärket Alingsås som plats har det tagits fram en ny logotyp med tillhörande grafisk profil.

– Logotypen är framtagen för att spegla dåtid och samtid på ett vackert sätt och jag tycker verkligen att den grafiska profilen lyckats fånga känslan vi vill förmedla. Jag hoppas att många alingsåsare kommer att uppskatta den och känna sig stolta, säger Niklas Ehnfors. 

Det nya platsvarumärket blir officiellt och börjar användas direkt. Framöver kommer den nya grafiska profilen bland annat synas på skyltar vid E20, i årets turistbroschyr och turistkarta, Alingsås turistbyrås sociala medier och de hemsidor kommunen har för att marknadsföra Alingsås som plats.

Under stadskärneträffen för företagare på Sagabion den 18 mars skulle den nya varumärkesplattformen presenterats, men i coronasmittans spår har träffen ställts in och lanseringen får därför ske utan en publik presentation.

Bakgrund

Alingsås har under flera år varit Kaféstaden med en egen logotyp som använts när staden marknadsförts som turistmål. Konceptet har varit framgångsrikt, Alingsås är starkt förknippad med bilden av den pittoreska småstaden med mysiga kaféer där man möts av doften av nygräddade kanelbullar och färskbryggt kaffe. Det är också en starkt bidragande orsak till att Alingsås blev ett av sex resmål som valts ut till turismsatsningen ”Strax utanför Göteborg”, som lockar göteborgare och turister att vidga vyerna till unika platser bortom storstaden.

Men varumärket Kaféstaden har också kritiserats för att vara för smalt, det fokuserar främst på Alingsås stadskärna och vänder sig till turister och besökare men inte andra målgrupper. Därför har det under en tid pågått ett arbete för att ta fram en bredare och mer inkluderande varumärkesplattform.

Arbetet har föregåtts av en rad undersökningar lokalt och nationellt och möten med företagare och föreningar för att ta reda på vad det är som gör Alingsås kommun fantastisk och unik. Under Näringslivsforum i höstas fick näringsliv, politiker och tjänstempersoner diskutera och komma med inspel till vad varumärket Alingsås står för.

Alingsås kommun