Skärpta nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mjörnstranden

Mjörnstranden är ett av de mest attraktiva områdena i Alingsås.

Texten uppdaterad 2020-08-14

Genom framtagande av pågående planprogram för Mjörnstranden skapas förutsättningar för ett levande och tillgängligt område för allmänhet, besökare och boende i området. Visionen för Mjörnstranden är att pröva möjlighet till exploatering av cirka 250-500 bostäder, marina, utveckling av campingområde samt restaurang med mera som stimulerar till liv och rörelse i området. Genom planarbetet skapas bättre förutsättningar för föreningsliv att verka i området och exploateringen anpassas till de lokala förutsättningar och värden som bedöms vara viktiga för området. Närhet till Mjörn, grönområden och stadskärnans utbud skapar kvaliteter för de som förväntas bosätta sig i området.

Områdets förutsättningar innebär utmaningar i att hitta möjliga platser för exploatering av bostäder och verksamheter, bland annat behöver skäl föreligga för att medges strandskyddsdispens.  Med utgångspunkt i genomförda utredningar ligger fokus närmast på att identifiera de ytor som bedöms möjliga att exploatera. Kommunen ser stor betydelse av att föra långtgående dialog med medborgare och planarbetet behöver därför tillåtas ta tid.

Tidplan

  • Just nu pågår framtagande av planprogram för Mjörnstranden
  • Utredningar, dialog med berörda/intressenter, framtagande av
    programhandlingar sker löpande under programmets framtagande

E-tjänst intresseanmälan exploatera kommunal mark.

Hanna Andersson

NULL

Exploateringsingenjör

Jennie Andersson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten