Publicerad 2022-06-16, kl 11:44

Godkänt planprogram för Mjörnstranden

På onsdagens sammanträde godkände kommunfullmäktige planprogrammet för Mjörnstranden. Nu fortsätter arbetet med att ta fram detaljplaner för området.

Det har varit en lång process att få klart planprogrammet över Mjörnstranden. Arben Vojvoda är översiktsplanerare på Alingsås kommun och har varit med från början till slut.

– Det har varit ett roligt uppdrag. Framför allt är jag glad över dialogen vi har haft med allmänheten genom hela processen. Vi hade flera möten redan innan samrådsskedet och vi har fått in många kloka synpunkter som har hjälpt oss på vägen, säger Arben Vojvoda.

Miljö- och trafikfrågor är två exempel på ämnen som väckt stort intresse från allmänheten. Ämnen som lever vidare nu när detaljplanearbetet tar vid.

– Det kommer bli flera fördjupade utredningar, bland annat för trafiken och för miljökonsekvenserna för hela området. Utredningarna blir avgörande i detaljplaneringen av exempelvis bebyggelsestrukturen och bebyggelseplaceringen, säger Arben Vojvoda, som blir involverad även i det fortsatta arbetet.

– Vi jobbar tätt med planenheten i kommunen och kommer att ha en ständig dialog om hur planprogrammet ska tolkas. Målsättningen är att vi ska komma igång med detaljplanearbetet redan under hösten.

Sammantaget är Arben nöjd med det planprogram som kommunfullmäktige nu har godkänt.

– Jag tycker att det är ett varsamt och balanserat program där vi behåller majoriteten av de befintliga grönytorna. Jag är spänd på vad som kommer att hända de närmsta åren och hur det då kommer att se ut i området. Jag tror särskilt att strandpromenaden från piren till Lövekulle camping kommer att bli ett riktigt lyft och ett landmärke som sätter Alingsås på kartan.

Planprogrammet för Mjörnstranden

Tidigare nyheter

Stort engagemang under samrådet för Mjörnstranden

Planprogram för Mjörnstranden ut på samråd

Arben Vojvoda

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen