1 Driftstörningar

Vem gör vad vid en händelse eller kris?

Beroende på situation eller händelse så är det olika aktörer som har ansvaret. Klicka på respektive händelse för att läsa mer.

 • AVRF är ett räddningstjänstförbund mellan Alingsås och Vårgårda kommuner. Förbundet består av en heltidsstation i Alingsås, en beredskapsstation i Sollebrunn och ytterligare en beredskapsstation i Vårgårda. Det finns mycket bra information för allmänheten på

  AVRF.se

 • Se aktuell information om störningar och avbrott hos din tjänsteleverantör. Alingsås Energi äger och levererar anslutningen till det öppna fibernätet. Tjänsterna levereras av kommunikationsoperatören Zitius. Alingsås Fibernät är ett framtidssäkrat fiberoptiskt nät. Ibland kallas stadsnätet för Alinet.

  Vid fel på bredband, IP-telefoni eller IP-TV via det öppna stadsnätet ring den tjänsteleverantör som du har valt. De felsöker och skulle det visa sig att något är fel i vårt nät så kontaktar de berörd personal. Vid större störningar informerar vi via lokalradion P4, 102,5 MHz.

 • Det finns olika sätt att säkra sitt hus eller fastighet mot en översvämning. För varje hus och fastighet behövs platsspecifika åtgärder vidtas så att risken och konsekvenserna minskar. Vid en översvämning kan du även behöva bygga barriärer med hjälp av sandsäckar eller pumpa ut vatten från källaren.

  Krisinformation.se har samlat information från olika myndigheter om hur du som fastighetsägare kan tänka och förbereda dig innan, under och efter en översvämning.

  Du kan också få tips från din kommunala räddningstjänst eller försäkringsbolag om hur du bäst skyddar ditt hus. Tänk också på att se över ditt försäkringsskydd.

  Det finns mer information på

  Alingsas.se – Översvämningar

  MSB:s Översvämningsportal

 • Om du har strömavbrott, kontrollera först säkringar och jordfelsbrytare. Kolla om grannarna också har strömavbrott. Om det är ett större elavbrott kan du få mer information om genom att lyssna på lokalradion P4, 102,5 MHz.

  Anmälan av strömavbrott kan göras via länkarna nedan eller genom att ringa.

  Alingsås energi – Driftstörning – 0322 – 617 617

  Vattenfall – Anmälan strömavbrott – 020-82 58 58

 • Se aktuell information om störningar och avbrott hos din teleoperatörer. Vid större störningar informerar vi via lokalradion P4, 102,5 MHz.

  En del teleavbrott innebär att du inte kan nå larmnumret 112. Oftast berör ett teleavbrott inte det fasta telefonnätet och mobiltelefonnätet samtidigt eller alla operatörer.

  Gör så här om du inte kan nå 112:

  • Prova att ta ut SIM-kortet ur telefonen och ring 112. Om ingen mobiloperatör har täckning går det inte att ringa 112.
  • Ta dig till närmaste brandstation. Om det inte är möjligt att ringa larmsamtal för att telenätet inte fungerar är det vanligt att räddningstjänsten ställer ut fordon i de aktuella områdena där allmänheten kan kontakta SOS Alarm via 112. Ibland sker det på brandstationen.

  Läs mer om Telestörningar på

  Krisinformation.se – Telestörningar

 • Det kan hända att området där du bor blir utan dricksvatten och orsaken inte går att lösa snabbt. Om du av någon anledning misstänker fel på dricksvattnet så är det mycket viktigt att du kontaktar oss omedelbart.

  Vår felanmälan är öppen dygnet runt på telefon 0322 – 61 71 99.

  Alingsås kommun har en tjänst som gör det möjligt att skicka sms till ett visst område vid en större driftstörning eller kris. Det kan till exempel handla om oförutsedda driftstörningar gällande vattenläckor, gata, trafik eller sophämtning.

  Det finns mer information om denna tjänst på sidan Sms-meddelande vid samhälls- eller driftstörning.

 • Nödvattnet är i första hand till för matlagning och dryck. Vi informerar om var stationerna finns på Alingsås kommuns webbplats och i lokalradion P4, 102,5 MHz.

   

  Tips på hur du förbereder dig och sparar på vattnet när du har vattenavbrott:

  • Vattendunkar med skruvkork är bäst att hämta vatten i.
  • Lägg vattenfyllda PET-flaskor i frysen, fyllda till tre fjärdedelar. Fryst vatten håller sig friskt länge.
  • Toalettens vattenbehållare är en bra reserv. Den innehåller vatten som du enkelt kan rena genom att koka upp det. Det behövs ingen särskild koktid för att ta bort bakterier.
  • Rent vatten kan du spara många dagar i rena dunkar. Ställ dem där det är mörkt och svalt.
  • Till tvätt och disk kan du använda vatten från sjöar och större vattendrag.

  Mer tips om hur du klara dig utan vatten hittar du på

  MSB:s sida -Tillgång till vatten i kris

 • Om du skulle drabbas av driftstörning på el eller fjärrvärme, gör först en egenkontroll av anläggningen. Kvarstår felet efter dessa kontroller, så kan du dygnet runt kontakta vår felanmälan på 0322 – 61 76 17. Under kontorstid väljer du tonval 4, utanför kontorstid tonval 1.

  Om din bostad är utan värme finns det en hel del du kan göra för att slippa frysa. Se till att ha extra värmekällor, sovsäckar, filtar, tändstickor och värmeljus hemma. På Energimyndighetens webbplats och Civilförsvarsförbundets webbplats finns enkla råd om hur du hanterar ett värmeavbrott på bästa sätt.

  Energimyndigheten – Tips – så bor du kvar vid ett längre värmeavbrott
  MSB – Tillgång till värme i kris

Alingsås kommun