Tjänsteområde: Alkohol och tobak

Tillsyn inom områden med alkohol, tobak, folköl, receptfria läkemedel, rökfria miljöer och trängsel (Covid19)