Tjänsteområde: Bygg- och miljöavdelningen

Under denna avdelning finns bygglovsenheten, hälsoskyddsenheten och miljöskyddsenheten